Lyssna på sidan Lyssna
Naturbild med dova färger.

Barn och skilsmässor

Föräldrar som bestämt sig för att skilja sig eller separera behöver ibland hjälp att komma överens i frågor som rör barnen.

Hur ofta barnet ska vara hos mamma respektive hos pappa och vem som ska ha vårdnaden om barnet är några av de frågeställningar som separerade föräldrar ibland behöver hjälp med.

Vad innebär gemensam vårdnad?

Gemensam vårdnad innebär att båda föräldrarna har det juridiska ansvaret för att barnet får vad det behöver och har rätt till. Båda föräldrarna är vårdnadshavare.


Gemensam vårdnad behöver inte betyda att barnet måste bo lika mycket hos båda sina föräldrar. Föräldrarna ska – tillsammans med barnet – gemensamt bestämma i viktigare frågor som rör barnet. Till exempel hur barnet ska bo och när den andra föräldern ska träffa barnet.

Samarbetssamtal

Genom samarbetssamtal kan föräldrar få hjälp att komma fram till en gemensam syn på frågor som rör vårdnad, boende och umgänge. Målet för samtalen är att nå en samförståndslösning. Överenskommelsen ska ta hänsyn till barnets behov och önskemål. Initiativet till samarbetssamtal kan komma från föräldrarna själva eller från tingsrätten.


Om en familj inte lyckats lösa vårdnads- och umgängesfrågorna på egen hand, eller med hjälp av samarbetssamtal, kan ärendet gå vidare till tingsrätten om någon av föräldrarna lämnar in en stämningsansökan.

Avtal

Föräldrar som är överens kan reglera frågor om vårdnad, boende och umgänge genom avtal. Avtalet ska ta hänsyn till vad som är bäst för barnet. För att avtalet ska gälla måste socialnämnden godkänna det. Ett godkänt avtal får samma verkan som en dom. Det betyder bland annat att vårdnadshavarna ska följa det.

Utredningar om vårdnad, boende och umgänge

Innan domstol fattar beslut i mål om vårdnad, boende och umgänge ska den ge socialnämnden tillfälle att lämna upplysningar vid muntlig förhandling. Beslutar rätten att gå vidare i målet begär de in en utförligare utredning. Utredningen ska ta hänsyn till vad som är bäst för barnet.

 

Innan tvist i domstol inleds finns lagkrav på att föräldrarna ska ha deltagit i ett informationssamtal. Syftet med samtalet är att informera om möjligheter till samförståndslösningar i frågor om vårdnad, boende och umgänge. Kommunens socialtjänst ansvarar för samtalen som är kostnadsfria,

Kontakta oss

Individ- och familjeomsorg

Storgatan 4

833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: