Lyssna på sidan Lyssna
Elevhälsa

Elevhälsa Vattudalsskolan

Hälsa och lärande går hand i hand. Att trivas och må bra i skolan är en förutsättning för ett gott studieresultat. Vattudalsskolans elevhälsoteam (EHT-team) arbetar för att att främja hälsa och skapa förutsättningar för inlärning hos alla elever. Teamet arbetar tillsammans med övrig personal i skolan och har tystnadsplikt.

Skolsköterska

Sofia Sannemo

0670-162 36

  • Arbetar måndagar och torsdagar.

Skolläkare

Skolläkare går att kontakta vid behov. Bokning sker via skolsköterskan.

Mer information om skolsköterskans och skolläkarens arbete

Specialpedagog

Katarina Hansson

072-245 23 20

Logoped

Kim Månsson

0670-162 77

  • Kommunens logoped arbetar på samtliga skolor.

Kurator

Lina Larsson

0670-164 59

  • Mottagning vardagar enligt överenskommelse

Skolpsykolog

Skolpsykolog går att kontakta via vid behov. Bokning sker via skolsköterskan.

Du kan även komma i kontakt med elevhälsoteamet på din skola genom att prata med personalen eller rektor. Ansvarig för skolans elevhälsa är rektorn.  

Kontakta oss

Vattudalsskolan

Parkgatan 9

833 35 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: