Lyssna på sidan Lyssna
Vattenglas.

Vatten­skydds­områden

Tillgången till rent dricksvatten är livsnödvändig. Vattenskyddsområdena i kommunen ska skydda våra viktigaste vattentäkter.

Att vi har tillgång till rent vatten är en av våra viktigaste naturresurser. Vattenförsörjningen är också ett mycket angeläget samhällsintresse. Att långsiktigt skydda våra vattentillgångar är därför viktigt. Vi arbetar på ett förslag för att upprätta fler vattenskyddsområden.

Vad är ett vattenskyddsområde?

Ett skyddsområde för en vattentäkt ska öka medvetenheten hos alla boende och verksamma inom området om behovet att värna vårt vatten. Skyddet är till för att minska risken för olyckor och konsekvenserna om en olycka sker.

Vi har beslutade vattenskyddsområden för våra vattentäkter i:

  • Hammerdal
  • Strömsund
  • Gäddede
  • Rörström
  • Hoting
  • Backe
  • Rossön

Hur skyddar vi vattnet?

Kommunen utfärdar föreskrifter för vattenskyddsområdena. De reglerar

hur olika verksamheter får drivas och hur hanteringen av vissa ämnen får ske inom området. Många skyddsområden är indelade i olika zoner. På det sättet kan vi anpassa behovet av skydd till de olika riskerna i området.

Viktigt att tänka på

Det är viktigt att du som bor eller driver verksamhet i ett skyddsområde är medveten om vilka restriktioner som finns. Vi kräver många gånger tillstånd för att driva en verksamhet eller för att hantera vissa ämnen inom en skyddszon. Ta därför kontakt med kommunen i god tid innan du startar en verksamhet eller vidtar en åtgärd.

Vilka vattenskyddsområden finns?

Strömsunds vattentäkt (Långön) Pdf, 764 kB, öppnas i nytt fönster.

Hammerdals vattentäkt Pdf, 492 kB, öppnas i nytt fönster.

Hoting vattentäkt Pdf, 446 kB, öppnas i nytt fönster.

Gäddede ytvattentäkt Pdf, 4 MB, öppnas i nytt fönster.

Rörström vattentäkt Pdf, 81 kB, öppnas i nytt fönster.

Backe vattentäkt Pdf, 972 kB, öppnas i nytt fönster.

Rossöns grundvattentäkt

Beslut om fastställelse av vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för Rossön grundvattentäkt Strömsunds kommun(17466052) Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster.

Bilaga 1: Karta över vattenskyddområde(17967049) Pdf, 845 kB, öppnas i nytt fönster.

Bilaga 2: Definitioner(17851348) Pdf, 240 kB, öppnas i nytt fönster.

Bilaga 3: Beslut om kungörelsedelgivning(15995378) Pdf, 113 kB, öppnas i nytt fönster.

Fakta

Kontakta räddnings­tjänsten, 112, vid olyckor eller andra mer akuta händelser inom ett vatten­skydds­område.

Kontakta oss

AVA-enheten

Box 500

833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: