Lyssna på sidan Lyssna

Vanliga frågor om matavfall, FAQ

Våra matavfallspåsar

 • När mina papperspåsar tagit slut, var får jag tag på nya påsar?
  Både hushåll och verksamheter hämtar kostnadsfritt nya påsar på kommunens återvinningscentraler, bibliotek, turistinformationerna i Strömsund och Gäddede, i påsskåp på återvinningsstationerna samt på kommunhuset. Du som bor i ett hyreshus, bostadsrätt eller samfällighet får nya påsar via din hyresvärden eller som styrelsen bestämmer.
 • Kan jag använda annan påse än papperspåsen?
  Nej, du måste använda de matavfallspåsar av papper som du får av kommunen. Andra påsar kan orsaka problem i biogasanläggningen när matavfallet rötas.
 • Måste matavfallspåsen vara full innan jag slänger den?
  Nej, påsen kan slängas vid behov. Det är rekommenderat att man slänger påsen var tredje dag även om den inte är full. Matrester som till exempel räkskal eller annat som kan lukta kan slängas direkt. Det viktigt att du inte fyller påsen mer än till strecket, annars blir det svårt att vika ihop påsen på ett bra sätt.
 • Måste jag använda påshållaren?
  Ja, påshållaren är utformad för att det ska cirkulera luft runt papperspåsen. Det är viktigt att fukten från matavfallet avdunstar. Om påsen ställs i en tät behållare, direkt på golvet eller i en hink så förstörs cirkulationen. Det kan leda till att det börjar lukta och att påsen kan går sönder.
 • Påsen blir blöt, vad ska jag göra?
  • Låt det blöta avfallet rinna av ordentligt innan du lägger det i matavfallspåsen. Använd den påshållare du får med i startpaketet. Se till så att det är luftigt runt matavfallspåsen så att fukten i avfallet kan dunsta.
  • Vik ihop lite hushållspapper och lägg i botten på påsen.
  • Byt ut påsen efter ungefär var tredje dag, även fast den inte är full.
  • Lägg använt hushållspapper i påsen, det hjälper till att suga upp fukten.
  • Fyll påsen till max två tredjedelar (2/3) så att det går att tillsluta den.
  • Om påsen är mycket våt, ta en extra påse. Använd dock inte alltid två påsar, fukten i avfallet måste ventileras.
 • Måste jag ställa ut matavfallskärlet även om jag bara har några påsar i det?
  Ja, matavfallet behöver tas om hand inom en viss tid så att energin i matavfallet kan tas till vara. Därför är det viktigt att kärlet ställs ut och töms var fjortonde dag även om det inte är så mycket i kärlet. Ställer du inte ut kärlet blir det inte tömt och då kommer matavfallet att börja lukta då det kommer att börja rötas i kärlet i stället.

Vad ska jag göra med matolja och matfett?

Olja och fett ska inte hällas i avloppet eftersom det orsakar igensatta ledningar. Häll istället oljan på flaska gärna i originalförpackningen eller använd en miljötratt som du skruvar fast på en vanlig pet-flaska. Det insamlade fettet lämnar du på återvinningscentralerna eller lägger i gröna tunnan.

Miljötrattar hämtar du kostnadsfritt på kommunens återvinningscentraler, kommunhuset, bibliotek och turistinformationer.

Vad händer med matavfallet om jag sorterar fel?

Felsorterat avfall riskerar att förstöra biogasprocessen på anläggningen som tar emot matavfallet. Det räknas som felsortering om du slänger annat än matavfall i det bruna kärlet eller om du använder andra påsar än den bruna matavfallspåsen av papper som du fått av kommunen.

När det är felsorterat töms inte matavfallskärlet

Du kommer att få ett brev om att du har felsorterat avfall i ditt kärl som behöver åtgärdas. Rättar du själv till felet töms kärlet vid nästa hämtningstillfälle. Vill du inte vänta till nästa tömning kan du begära extra tömning mot en avgift.

Kommer någon att kontrollera hur jag sorterar?

Ja, kommunen kommer bland annat att utföra stickprovskontroller av det som sorterats ut i det bruna kärlet. Det finns också en kamera vid tippfickan där det sorterade avfallet trillar ner i respektive fack i bilen. Det ger chauffören möjlighet att se om det är annat än matavfall i det bruna kärlet. Om de upptäcker att någon sorterat fel noteras det och avvikelsen följs upp av Kundtjänst. Innehållet i de bruna kärlen och utsorteringsgraden och kommer också att följas upp via de plockanalyser som görs.

Hur fungerar tömningen?

Vi tömmer både det bruna och det gröna kärlet vid samma tillfälle. Sopbilarna är försedda med materialstyrningsläsning, vilket gör att bilen känner av vilket kärl som lyfts via kärlets tagg och i vilket fack det ska tömmas. Så det spelar ingen roll om det bruna kärlet står på höger eller vänster sida om det gröna kärlet.

 • Kärlen får inte vara insnöade vid tömning och locken ska vara fria från snö och is. Kärl som inte är framskottade töms inte.
 • Inte heller överfulla kärl töms, fyll inte kärlen mer än att locket går att stänga.
 • Lösa soppåsar som ligger utanför kärlet hämtas inte.

Var och hur ska avfallskärlen vara placerade?

Kärl måste stå ute vid vägen eller på den överenskomna tömningsplatsen kl. 6.00 den dag som avfallskärlen ska tömmas.

 • Vid tömning ska kärlen stå med 0,5 meters avstånd med draghandtaget vänt från vägen. De ska stå plant (vågrätt) och i nivå med vägen.
 • Området mellan kärl och vägbana ska vara fritt från hinder.
 • Avståndet mellan vägkant och kärl ska vara minst 0,5 meter och högst 1,6 meter.
 • Utrymmet bakom kärlet ska vara minst 1,5 meter och vid sidorna minst 0,5 meter.
 • Den fria höjden från marknivå ska vara 4,5 meter.

Så sköter du avfallskärlen

Både det bruna och det gröna kärlet bör tvättas vid behov för att minska risken för dålig lukt, flugor och fastfrysningar. Det är fastighetsägarens ansvar att sköta om sina avfallskärl. Kärlen bör tvättas minst två gånger om året. Det bruna kan behöva tvättas oftare.

 • Flugor och insekter trivs i ditt sopkärl om påsarna inte är förslutna ordentligt. Fyll påsarna till max två tredjedelar och se till så att de är ordentligt förslutna. Ett smutsigt kärl drar till sig mer flugor än ett rent. Tvätta därför kärlet regelbundet. Du kan också spraya kärlet med en blandning av 1 dl ättika och 9 dl vatten.

Vilka kärlstorlekar kan jag välja mellan?

Det bruna kärlet för matavfall är på 140 liter, större kärl blir för tunga att hantera. Det gröna kärlet för brännbart restavfall finns i två olika storlekar, 190 liter och 370 liter. För alternativ och en lösning som passar dig kan du vända dig till kommunens kundtjänst.

Mitt avfallskärl har gått sönder, hur gör jag?

Du anmäler det till Kundtjänst via vår e-tjänst. Vi byter kostnadsfritt kärl som gått sönder vid tömning eller genom normalt slitage.

E-tjänst: Anmälan om trasigt avfallskärl Länk till annan webbplats.

Kan jag dela avfallkärl med min granne?

Ja, det kommer att vara möjligt att dela kärl med grannen, men bara ett brunt 140-literskärl och grönt 190-literskärl kan delas. Du måste anmäla det till Kundtjänst via vår e-tjänst. Vid delning av kärl betalar båda 70 procent av abonnemangskostnaden. Tömningsavgiften debiteras den som har huvudabonnemanget.

Dela avfallskärl med grannen Länk till annan webbplats.

Vart tar soporna vägen när de samlats in?

Sopbilarna kör till Strömsunds återvinningscentral där omlastning sker för vidare transport till respektive behandlingsanläggning.

 • Matavfallet körs till Gästrike Biogas AB:s biogasanläggning i Gävle, där tillverkas biogas och biogödsel. Biogasen levereras till försäljning och biogödseln levereras ut som växtnäring till jordbruket och ersätter konstgödsel.
 • Det brännbara restavfallet körs till Korsta kraftvärmeverk i Sundsvall där det förbränns. Förbränningsenergin omvandlas och distribueras ut till kunder i form av värme i fjärrvärmenätet, en del av processångan blir också till elektricitet som levereras ut i elnätet.

Vad är restavfall?

Restavfall är det som blir över när du har sorterat ut matavfall, förpackningar, tidningar, farligt avfall, el-avfall och grovsopor.

Kontakta oss

AVA-enheten

Box 500

833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: