Till innehåll på sidan
Till huvudmenyn
Till undermeny
Lyssna på sidan Lyssna
Stenar på en strand.

Faderskap, föräldraskap

Ett barn har rätt till båda sina föräldrar. Det är därför viktigt att fastställa vilka föräldrarna är. Det handlar bland annat om barnets rätt till försörjning och arv.

Om en ogift kvinna föder ett barn ska det fastställas vem som är den andra föräldern. Det gäller också när två kvinnor får barn tillsammans.

Så går det till

Fastställande av faderskap och föräldraskap gör du skriftligt hos individ- och familjeomsorgens familjerätt. När det är fastställt har barnet samma rättsliga status som barn till gifta föräldrar. Antingen blir faderskapet/föräldraskapet fastställt via bekräftelse från familjerätten, eller via dom i domstol.


Om barnets föräldrar inte bor tillsammans eller om det är ovisst vem som är fader görs en särskild prövning, faderskapsutredning, innan socialnämnden kan ge sitt godkännande.

Andra regler för gifta par av olika kön

Ett gift olikkönat par behöver inte göra något av detta utan räknas automatiskt som föräldrar till barn som föds inom äktenskapet.

Kontakta oss

Individ- och familjeomsorg

Storgatan 4

833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: