Lyssna på sidan Lyssna

Befolknings­siffror

‌Antal invånare per distrikt 2023

Distrikt

Kvinnor

Män

Totalt

Alanäs

126

171

297

Bodum

230

281

511

Fjällsjö

380

394

774

Frostviken

354

402

756

Gåxsjö

103

129

232

Hammerdal

980

1 126

2 106

Strömsund

2 524

2 545

5 069

Tåsjö

634

707

1 341

Totalt

5 340

5 773

11 113*

*inklusive 27 restförda personer.

Förändringar mellan 2022 och 2023

Ort

2022

2023

Förändring

Alanäs

303

297

-6

Bodum

513

511

-2

Fjällsjö

791

774

-17

Frostviken

777

756

-21

Gåxsjö

239

232

-7

Hammerdal

2 162

2 106

-56

Strömsund

5 214

5 069

-145

Tåsjö

1 378

1 341

-37

Totalt

11 397*

11 113*

-284*

* inkluderar restförda personer.

Befolknings­siffror

Totalt i kommunen.


2023: 11 113

2022: 11 397

2021: 11 473

2020: 11 488


2019: 11 594

2018: 11 699

2017: 11 791

2016: 11 809

2015: 11 712

2014: 11 873

2013: 11 984

2012: 12 138

2011: 12 171

2010: 12 185


2009: 12 286

2008: 12 532

2007: 12 679

2006: 12 782

2005: 12 931

2004: 13 112

2003: 13 267

2002: 13 371

2001: 13 643

2000: 13 938


1999: 14 244

1998: 14 575

1997: 14 825

1996: 15 081

1995: 15 316

1994: 15 529

1993: 15 660

1992: 15 804

1991: 16 010

1990: 16 093


1985: 16 611

Kontakta oss

Strömsunds kommun

Box 500

833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: