Till innehåll på sidan
Till huvudmenyn
Till undermeny
Lyssna på sidan Lyssna

Befolkningssiffror

‌Antal invånare per distrikt 2022

Distrikt

Kvinnor

Män

Totalt

Alanäs

129

174

303

Bodum

232

281

513

Fjällsjö

388

403

791

Frostviken

371

406

777

Gåxsjö

109

130

239

Hammerdal

1 025

1 137

2 162

Strömsund

2 566

2 648

5 214

Tåsjö

655

723

1 378

Totalt

5 475

5 902

11 397*

*inklusive 20 restförda personer.

Förändringar mellan 2021 och 2022

Ort

2021

2022

Förändring

Alanäs

304

303

-1

Bodum

511

513

+2

Fjällsjö

784

791

+7

Frostviken

784

777

-7

Gåxsjö

240

239

-1

Hammerdal

2 128

2 162

+34

Strömsund

5 289

5 214

-75

Tåsjö

1 416

1 378

-38

Totalt

11 473*

11 397*

-76*

* inkluderar restförda personer.

Befolknings­siffror

Totalt i kommunen.


2022: 11 397

2021: 11 473

2020: 11 488


2019: 11 594

2018: 11 699

2017: 11 791

2016: 11 809

2015: 11 712

2014: 11 873

2013: 11 984

2012: 12 138

2011: 12 171

2010: 12 185


2009: 12 286

2008: 12 532

2007: 12 679

2006: 12 782

2005: 12 931

2004: 13 112

2003: 13 267

2002: 13 371

2001: 13 643

2000: 13 938


1999: 14 244

1998: 14 575

1997: 14 825

1996: 15 081

1995: 15 316

1994: 15 529

1993: 15 660

1992: 15 804

1991: 16 010

1990: 16 093


1985: 16 611

Kontakta oss

Strömsunds kommun

Box 500

833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: