Lyssna på sidan Lyssna
Block och penna.

Möten, kallelser och protokoll

Här finns sammanträdesdatum, kallelser och protokoll från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen samt protokoll från samtliga nämnder, kommunala pensionärsrådet, folkhälsorådet och tillgänglighetsrådet i Strömsunds kommun.

Vad är en kallelse?

Kallelsen är det dokument som meddelar när ett sammanträde ska vara och vilka frågor ledamöterna ska behandla.

Kallelsen innehåller tid och plats för sammanträdet och en föredragningslista med samtliga ärenden på dagordningen.

Vad är ett protokoll?

Protokoll är namnet på det dokument som beskriver vad som hänt på ett sammanträde. Det vill säga vad ledamöterna beslutat och vilken information som kommit fram. Senast 14 dagar efter att ett sammanträde ägt rum ska protokollet vara justerat. Sedan anslår kommunen det på sin anslagstavla.

Vad innebär justering av ett protokoll?

Justering av ett protokoll innebär att säkerställa att de beslut som står i protokollet överensstämmer med de beslut som togs under mötet. När protokollet är justerat blir det offentligt och publiceras på webbplatsen.

Publicering av protokoll på webbplatsen

Vi publicerar alla protokoll här på kommunens webbplats. Protokollen som publiceras på webbplatsen är inte signerade. Om du vill ha en kopia av originalprotokollet som är signerat är du välkommen att höra av dig till kanslisekreteraren.

Observera protokollen inte fullt uppfyller kraven på tillgänglighet. Behöver du hjälp att ta till dig informationen kan du vända dig till nämndsekreteraren.

Sekretess och personuppgifter

På grund av sekretess publicerar kommunen inte vissa handlingar på webbplatsen. Vissa personuppgifter är borttagna på grund av dataskyddsförordningen.

Kontakta oss

Strömsunds kommun

Box 500

833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: