Lyssna på sidan Lyssna
Kaffekopp och kaka.

Trygghetsboenden

Trygghetsboende är ett samlingsnamn för ett antal boenden med god fysisk tillgänglighet för dig som är äldre eller har en funktionsnedsättning. Några boenden ligger i markplan, andra har hiss i huset. Trygghetsboendena ser olika ut men alla har gemensamma utrymmen i någon form, exempelvis matsal eller sällskapsrum där hyresgäster kan träffas och umgås.

Du hyr din egen lägenhet och har tillgång till gemensamma ytor

Trygghetsboenden ska inte förväxlas med kommunens särskilda boenden, utan vänder sig till seniorer som är för friska för särskilda boenden men ändå vill bo tryggt och bra. Du hyr din bostad på eget initiativ och du bor i din lägenhet precis som om du bodde i ett annat hyreshus. Skillnaden är de gemensamma ytorna du har tillgång till här.

Hur fungerar kösystemet?

Om det inte finns några lediga lägenheter där du önskar bo och det uppstår en kö kommer vi ge förtur till de sökande utifrån dessa kriterier.


  • Hemtjänstnivå. Det finns olika nivåer på hemtjänst och en sökande med hög hemtjänstnivå har förtur.
  • Glesbygd eller tätort. Om de sökande har samma hemtjänstnivå har den sökande som bor utanför tätorter förtur.
  • Ålder. Går de inte att skilja sökande åt i de två övre kriterierna så har den sökande med högst ålder förut.


Om din hemtjänstnivå ändras efter du skickat in ansökan om bostad, kom ihåg att informera oss så din plats i kön uppdateras.

Trygghetsboenden i kommunen

 

Trygghetsboendet Strömbacka

Soltorpet

Åsvägen 8, 833 41 Hammerdal

6 lägenheter


Trygghetsboendet Strömbacka

Forsgården

Kullen 10, 833 61 Gäddede

15 lägenheter


Trygghetsboendet Strömbacka

Strömbacka, Strömsund

Lövbergavägen 47, 833 24 Strömsund

40 lägenheter


Trygghetsboendet Strömbacka

Norrbygården

Anläggarvägen 13, 833 91 Norråker

6 lägenheter


Trygghetsboendet Strömbacka

Rossöcenter

Bodumsvägen 2, 883 95 Rossön

22 lägenheter


Kom ihåg att informera hemtjänstpersonalen om du flyttar

För dig som redan har hemtjänst eller hemsjukvård fortsätter dina insatser även i din nya bostad. För att insatserna ska fungera på bästa sätt behöver du tala om för personalen när du planerar att flytta.

Läs mer om hemtjänst och hemsjukvård

Ansök om bostad via vår e-tjänst

Om du vill hyra en bostad i ett trygghetsboende skickar du in en ansökan via vår e-tjänst eller kontakta kommunens fastighetsenhet, se Kontakta oss-rutan.


Ansökan kan även fyllas i av anhörig, närstående eller kontaktperson för den sökande.

Kontakta oss

Strömsunds kommun

Box 500

833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: