Lyssna på sidan Lyssna

Barn och unga i Strömsunds kommun 2022

Barn och unga i Strömsunds kommun 2022 är ett kompletterande material till Lägesbild över segregation i Strömsunds kommun 2008–2018. I den inledande analysen av lägesbilden utmärkte sig barn och ungas mående, där vi såg flest utmaningar och riskfaktorer kopplade till segregation.

Projektet har därför under projektår två fokuserat på att beskriva barn och ungdomars situation med hjälp av bedömningsmetoden Barns behov i centrum (BBIC), som används inom socialt arbete och som bland annat tar hänsyn till risk- och skyddsfaktorer.


Projektet har samlat in information för att kunna tolka de trender som vi ser kopplade till de fem olika socioekonomiska indikatorerna

 • försörjning
 • utbildning
 • boende
 • demokrati
 • hälsa.

Vi har även tillvaratagit undersökningar och resultat från andra projekt som arbetar med förebyggande insatser. För att komplettera och illustrera statistiken såg vi också ett behov av ge invånarna en röst genom intervjuer och enkäter, vilka presenteras tillsammans med det statistiska materialet.


Arbetet med lägesbilden och det kompletterande materialet har genomförts i samråd med ett flertal integrationsprojekt samt projekt och insatser med arbetsmarknadsfokus. Projektets styrgrupp har spelat en viktig roll i framtagandet av lägesbilden.

Styrgruppen består av representanter för:

 • Studieförbundet Vuxenskolan.
 • Individ- och familjeomsorgen.
 • Hjalmar Strömerskolan.
 • Enheten för näringsliv och utveckling.
 • Kultur- och fritidsavdelningen.
 • Polisen.
 • Projekt Samverkan integration.
 • Projekt STAD.
 • Strömsunds hyresbostäder (SHB).
 • ANDTS-samordnare.

Lägesbild en bra grund för insatser

Arbetet kring lägesbild över segregation i Strömsunds kommun och med det kompletterande materialet barn och unga i Strömsunds kommun har genomförts för att bidra till vilka åtgärder och insatser kommunen behöver prioritera i framtiden. Genom en gedigen lägesbild får vi en kunskapsbas som grund för att bättre kunna motverka ojämlikhet och segregation i hela kommunen.

Läs om projektet Lägesbild segregation

Läs rapporten om barn och unga i Strömsunds kommun 2022:

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Barn och unga i Strömsunds kommun 2022.pdf Pdf, 5 MB. 5 MB 2023-06-13 10.42
logotyp för delegationen mot segregation

Fakta

Projekttid

210501-220430


Finansiering

Delegationen mot segregation


Projektledare

Elisabeth Lindholm


Projektmedarbetare

Jenniffer Bennoit

Hanna Johansson


Kontaktuppgifter finns i Kontakta oss-rutan

Kontakta oss

Framtids- och utvecklingsförvaltningen

Box 500

833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: