Lyssna på sidan Lyssna

Bidrag för verksamhet för funktions­nedsatta

Föreningar som anordnar verksamhet för personer med funktionsnedsättning har möjlighet att söka ett verksamhetsbidrag. Ansökan ska vara inne senast 1 april varje år.

Verksamhetsbidraget är ett engångsbelopp på 5.000 kronor per år, grundat på kostnaden för den verksamhet som föreningen planerat. Föreningen ska lämna in ansökan en gång per år, senast den 1 april.

 

Det går att söka ytterligare bidrag för verksamhets- och ledarutveckling (enligt normen för ledarutbildning).

Krav för att kunna få verksamhetsbidrag

  • Föreningen ska ha antagit stadgar där funktionsnedsatta flickor, pojkar, kvinnor och män ingår som målgrupp.
  • Föreningen ska ha en demokratiskt vald styrelse.
  • Föreningen ska anordna verksamhet för funktionsnedsatta.
  • Föreningen ska ha minst tio medlemmar som är skrivna i kommunen.
  • Föreningen ska varje år skicka in kopior på verksamhets- och revisionsberättelse, balansräkning och verksamhetsplan till kultur- och fritidsavdelningen.
Person i rullstol.

Fakta

Sista ansöknings­dag

1 april varje år.


Skicka ansökan till

Kultur- och fritids­avdelningen
Magdalena Sannemo
Box 500
833 24 Strömsund

Kontakta oss

Kultur- och fritidsavdelningen

Centralbiblioteket, Myrgatan 4

833 35 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: