Till innehåll på sidan
Till huvudmenyn
Till undermeny
Lyssna på sidan Lyssna

Avgifter, regler och abonnemang

Strömsunds kommun har knutit renhållningsavgiften till fastighet och har olika nivåer för villor, flerfamiljshus och fritidshus. Därför kostar renhållning olika beroende på vilket typ av boende du har.

Att renhållningsavgiften är baserad på fastigheten hänger ihop med att en stor del av kostnaden för avfallet är knutet till själva huset, särskilt det som rör grundavgiften. Fritidshusägare betalar en längre grundavgift än den som är permanent boende.


Alla fastigheter ger upphov till farligt avfall och grovavfall (exempelvis TV, glödlampor, inredning, textilier, verktyg, målarfärg). Den typen av avfall lämnas till återvinningscentralerna (ÅVC). Det kostar inte något eftersom det ingår i grundavgiften.

Kommunens taxor för renhållning

Renhållningstaxa hushåll

Hushåll betalar en fast avgift (grundavgift) och en rörlig avgift varje gång vi tömmer sopkärlet.

Renhållningstaxa fritidshus

Fritidshus betalar en grundavgift och kan sedan välja om de vill ha ett sopkärl eller köpa betalsopsäckar.

Renhållningstaxa företag, föreningar och organisationer

Företag och övriga betalar grundavgift, behållaravgift och rörlig avgift. De som behöver kommunal sophämtning får hyra sopkärl av kommunen. Kommunen tömmer kärlen om hämtningsstället ligger efter sopbilens ordinarie färdväg.

Taxa återvinningscentraler (ÅVC)

Alla hushåll i kommunen får lämna sitt sorterade avfall utan extra kostnad. Vill du lämna osorterat avfall får du betala en avgift. Alla ÅVC tar även, mot en avgift, emot tryckimpregnerat trä. Företag får också lämna avfall (dock inte farligt avfall) men då tar kommunen ut en avgift enligt prislista ÅVC.

Taxa slamtömning

Ordinarie slamtömning sker en gång per år eller med det intervall som du begärt, kostnaden kommer på nästkommande faktura. Behöver du en extra slamtömning beställer du det hos kundtjänst.

Vad gäller vid husförsäljning?

Om du säljer din fastighet ska du vid överlåtelsen meddela oss via en flyttblankett. Den ska både säljare och köpare skriva under för att vi ska få era uppgifter. Vi skickar alltid en slutfaktura till säljaren.

Bra att veta om fakturor

Kostnaden för renhållning kommer på samma faktura som vatten och avlopp. Du har möjlighet att få den som e-faktura. Komplettera gärna e-faktura med autogiro.


Vi skickar ut fakturorna en gång i kvartalet.

Information om e-faktura

Information om autogiro

Kontakta oss

AVA-enheten

Box 500

833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: