Lyssna på sidan Lyssna

Förenings­bidrag

Ett rikt föreningsliv är en viktig tillgång för Strömsunds kommun och våra invånare. Vi ger bidrag till ideella föreningar och studieförbund som är öppna för alla, fungerar enligt demokratiska principer och har verksamhet och medlemmar inom kommunen. En levande föreningsverksamhet bidrar till att stärka demokrati och mångfald, inte minst om den ger möjlighet till delaktighet och inflytande.

Barn, kultur- och utbildningsnämnden lämnar bidrag till en rad olika föreningar och organisationer som

  • har barn- och ungdomsverksamhet
  • har pensionärsverksamhet
  • har verksamhet för funktionsnedsatta
  • arrangerar olika evenemang.


Vi ger även

  • kommunalt anslag till studieförbund för folkbildning.

På följande sidor kan du läsa mer om våra olika bidrag och hur du gör för att söka dem.

 

Kontakta oss

Kultur- och fritidsavdelningen

Centralbiblioteket, Myrgatan 4

833 35 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: