Lyssna på sidan Lyssna
Blommor

Direkt och indirekt stöd

Stöd till anhöriga kan ges på olika sätt. Stödet kan vara ett indirekt stöd genom en insats som den närstående får eller riktas direkt till dig som är  anhörig.

Stöd som ges till den närstående kan kallas ett indirekt stöd och det kan beviljas efter en ansökan. Det kan till exempel vara en insats i form av hemtjänst, korttidsboende eller avlastning.

Avlastning

Det innebär att vårdpersonal från hemtjänsten kan komma hem och ta hand om den närstående medan du som är anhörig till exempel kan uträtta ärenden eller bara få lite egen tid för vila och återhämtning. Avlastning i hemmet är kostnadsfritt upp till 10 timmer per månad.

Korttidsplats

En annan stödform som kan passa anhöriga är avlastning på korttidsplats. Då kan den närstående vara på en korttidsplats medan du som är anhörig kan ägna dig åt annat. Korttidsplatser finns på flera orter i kommunen. Kontakta handläggare inom biståndsenheten för mer information.

Direkt stöd

Det kan till exempel vara enskilda samtal, anhöriggrupp, föreläsningar eller information om den anhöriges sjukdom eller funktionsnedsättning.

Var finns korttidsplatser?

Korttidsplatser finns inom särskilda boenden på olika platser i kommunen.

 

Levinsgården i Gäddede, Tåsjögården i Kyrktåsjö, Älvgården i Backe och Åshamra i Hammerdal tar emot personer för vistelse på korttidsplats.

 

Strömsund har korttidsplatser på Solbacken inom enheten Gästis. Platser finns även på närvårdsavdelningen i Strömsund.

 

Biståndshandläggare kan ge mer information om platser på de olika enheterna.

Kontakta oss

Vård- och socialförvaltningen

Box 500

833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: