Lyssna på sidan Lyssna

Ledamöter

Barn-, kultur- och utbildningsnämndens  ledamöter under mandatperioden 1 januari 2023 till 31 december 2026.

Mejl till politiker

Om du vill kontakta politikerna via mejl är adressen: fornamn.efternamn@stromsund.se men utan å, ä, ö och accenter. Ersätt alla mellanslag med en punkt.


Ledamöter

Namn

Hemort

Telefon

Sara Kjellsdotter (S)

Strömsund

070-218 82 17

Lars-Åke Knutsson (S)Lövberga070-214 98 58

Kristina Ling (S)

Hammerdal

076-848 11 06

Elisabeth Hägglund (S)

Strömsund

070-276 70 26

Tomas Baudin (S)

Strömsund


Lars Lif (C)

Kyrktåsjö

070-330 66 16

Hassan Albittar (C)

Strömsund

073-999 11 61

Karin Holmquist (M)

Strömsund

070-219 57 02

Håkan Espmark (M)

Äspnäs

070-654 17 88

Marie Åhlstedt (M)

Strömsund

070-568 36 96

Maritha Granqvist  (M)

Jormlien

070-612 20 25

Mikael Nikolic (SD)

Strömsund


Hans Elmbjer (SD)

Hammerdal

072-002 41 20


Ersättare

Namn

Hemort

Telefon

Petra Monwell (S)

Hoting

073-807 43 92

Eva Blomqvist (S)

Tullingsås

073-042 42 22

Birk Murray (S)

Backe

076-229 46 31

Desirée Edin (S)

Strömsund

073-844 40 85

VakantMarianne Eriksson (C)

Hammerdal

070-398 45 83

Kristina
Widborg Ahlstrand (C)

Kyrktåsjö

070-963 47 95

Eskil Ehnberg (M)

Strömsund

073-023 19 12

Gabriella Åhlstedt (M)

Strömsund


Viktoria Trewe (M)

Backe


Samuel Hessling (M)

Strömsund

072-227 59 66

Christer Nilsson Nordén (SD)

Hammerdal

070-684 21 10

Sven-Ingvar Eriksson (SD)

Hammerdal

070-304 53 02


Relaterad information

Fakta

Barn-, kultur- och utbildningsnämnden har 13 ledamöter och 13 ersättare.


Ordförande

Sara Kjellsdotter (S)


Vice ordförande
Karin Holmquist (M)

 

Sekreterare

Marie Sandahl

0670-161 15

Kontakta oss

Barn-, kultur- och utbildningsnämnden

Box 500

833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: