Till innehåll på sidan
Till huvudmenyn
Till undermeny
Lyssna på sidan Lyssna

Uppehåll i slamtömning

Du kan få uppehåll med slamtömningen om din fastighet förväntas vara obebodd under längre tid än fem år. Skicka anmälan till miljö- och byggavdelningen.

För att du ska kunna få uppehåll med slamtömningen ska

  • avloppet inte ha använts sedan sista tömningen
  • fastigheten förväntas vara obebodd i minst fem år
  • du lämna anmälan till miljö- och byggnämnden.

Miljö- och byggnämnden kan medge uppehåll för fem år. Med en ny anmälan går sedan uppehållet att förlänga med fem år i taget.

Avgift

Timavgift debiteras enligt bilaga 2 i kommunens taxa för tillsyn och avgifter inom miljö- och byggnämndens ansvarsområde.

Vart skickar jag anmälan?

Skicka anmälan till
Miljö- och byggavdelningen
Box 500
833 24  Strömsund

Kontakta oss

Miljö- och byggavdelningen

Box 500

833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: