Lyssna på sidan Lyssna

Uppehåll i slamtömning

Du kan få uppehåll med slamtömningen om din fastighet förväntas vara obebodd under längre tid än fem år. Skicka anmälan till miljö- och byggavdelningen.

För att du ska kunna få uppehåll med slamtömningen ska

  • avloppet inte ha använts sedan sista tömningen
  • fastigheten förväntas vara obebodd i minst fem år
  • du lämna anmälan till miljö- och byggnämnden.

Miljö- och byggnämnden kan medge uppehåll för fem år. Med en ny anmälan går sedan uppehållet att förlänga med fem år i taget.

Avgift

Timavgift debiteras enligt bilaga 2 i kommunens taxa för tillsyn och avgifter inom miljö- och byggnämndens ansvarsområde.

Hur gör jag anmälan?

Anmälan gör du via e-tjänsten Anmälan om uppehåll i slamtömningen.

Kontakta oss

Miljö- och byggavdelningen

Box 500

833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

  • Tomas Hedin
    Miljö- och hälsoskyddsinspektör
    0670-164 43

Senast ändrad/granskad: