Lyssna på sidan Lyssna
elevhälsa hjärtan

Elevhälsa Jormskolan

Hälsa och lärande går hand i hand. Att trivas och må bra i skolan är en förutsättning för ett gott studieresultat. Jormskolans elevhälsoteam arbetar för att att främja hälsa och skapa förutsättningar för inlärning hos alla elever. Teamet arbetar tillsammans med övrig personal i skolan och har tystnadsplikt.

Skolsköterska

För närvarande håller vi på att rekrytera ny skolsköterska.

Skolläkare

Skolläkare går att kontakta vid behov. Bokning sker via skolsköterskan.

Mer information om skolsköterskan och skolläkarens arbete

Specialpedagog

Marianne Salomonsson

  • Marianne kommer med jämna mellanrum till Frostviken.

Logoped

Kim Månsson

0670-162 77

  • Kommunens logoped, arbetar på samtliga skolor.

Kurator

Vakant

  • Jormskolan saknar i nuläget en skolkurator, rekrytering pågår.

Skolpsykolog

Skolpsykolog går att kontakta vid vid behov.

Du kan även komma i kontakt med elevhälsoteamet på din skola genom att prata med personalen eller rektor. Ansvarig för skolans elevhälsa är vår rektor.

Kontakta oss

Jormskolan

Jormvägen 959

830 90 Gäddede

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: