Till innehåll på sidan
Till huvudmenyn
Till undermeny
Lyssna på sidan Lyssna

Förslag, synpunkter och klagomål

Via kommunens webbplats kan du lämna beröm, förslag, förbättringsområde, klagomål eller övriga synpunkter på vår verksamhet. Det är viktigt för oss att veta vad du tycker för då kan vi bli bättre i vårt arbete med att ge bra service.

Det finns flera sätt att lämna synpunkter

Du kan lämna synpunkter på flera olika sätt:

  • Du fyller i formuläret på webbplatsen.
  • Du pratar med personalen eller med ansvarig chef.
  • Du lämnar dina synpunkter på den synpunktsblankett som finns ute i alla våra verksamheter.

Alla synpunkter, både positiva och negativa, är värdefulla och ger kunskap för att förbättra verksamheten.

Vad händer med dina synpunkter?

  • Kommunen registrerar och sammanställer dina synpunkter och använder dem som en del i arbetet att förbättra vårt arbete med service och kvalitet.
  • Alla synpunkter presenteras för de ansvariga i verksamheterna. 
  • Alla synpunkter registreras som allmänna handlingar. Uppgifterna i synpunkterna kan omfattas av sekretess och tystnadsplikt enligt offentlighets- och sekretesslagen.

Om du väljer att vara anonym

  • Väljer du att vara anonym måste du själv kontakta ansvarig chef för att få veta vad som händer i ärendet. Skriver du ditt namn och telefonnummer i webbformuläret eller på blanketten så återkommer vi till dig i ärendet.

Fakta

Klagomål och synpunkter som kommunen registrerar blir en allmän handling som omfattas av offentlighetsprincipen.

 

Om någon begär att få se en allmän handling är vi som myndighet skyldig att – efter sekretessprövning – skyndsamt och i läsbar form, tillhandahålla den.

Så arbetar vi

Efter att du har skickat in ditt ärende kommer dina synpunkter att registreras och fördelas till en handläggare eller annan ansvarig person.


I hand­läggningen ingår ett antal steg. Vi granskar din anmälan och hör av oss till dig om vi behöver begära in komplette­ringar.


Om du har angett att du vill vara anonym kan du inte få någon återkoppling.

Tänk på

Att dina synpunkter, även om du är anonym, i de flesta fall betraktas som en offentlig handling.

Fakta

Vi följer datas­kydds­förord­ningen, GDPR och offentlighets- och sekretess­lagen (2009:400).


Vill du ha information om hur dina person­uppgifter används eller om du vill få dem ändrade kan du ansöka om detta hos Strömsunds kommun.

Kontakta oss

Strömsunds kommun

Box 500

833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: