Lyssna på sidan Lyssna

Taxa område B

Renhållningstaxan för undantagsområde B består av grundavgift, abonnemangsavgift och en tömningsavgift. Område B (Härbergsdalen) har tömning en gång i månaden.

De orter som omfattas av undantagsområde B (enligt kommunens avfallsföreskrifter) är Blomhöjden, Sjuoutnäset, Härbergsdalen, Trångmon, Inviken, Risede, Nyhem, Svansele och Norrsjön.


Här finns både permanentboende, fritidshus med och utan kärl samt även verksamheter som betalar respektive grundavgift.

 

Taxa område B

Grundavgiften avser

Grundavgift/år

Permanent boende

900 kr

Fritidsboende med kärl

720 kr

Fritidsboende utan kärl

900 kr

Företag, föreningar och organisationer

630 kr


I grundavgiften ingår kostnader för återvinningscentralerna, ÅVC, planering och kundservice.


Taxa område B (tömning en gång i månaden)

Kärlstorlek

Abonnemangsavgift/år

Tömningsavgift/gång

140 liter matavfall

248 kr

0 kr

190 liter restavfall

283 kr

78kr

370 liter restavfall

519 kr

114 kr


I abonnemangsavgiften ingår ett avfallskärl samt kostnaden för hämtning och transport av mat- och restavfall till en behandlingsanläggning. Ni kan välja mellan storlekarna 190 liter och 370 liter för restavfallet. Storleken på matavfallskärlet är 140 liter.


Tömningsavgiften betalar ni för varje gång kommunen tömmer ert avfallskärl. Kostnaden per gång beror på vilken storlek ni har på kärlet. I tömningsavgiften ingår kostnaden för behandling avfallet vid en behandlingsanläggning. Tömningsavgift tas endast ut för det gröna restavfallskärlet.

Taxan

Taxan är inklusive moms och indexuppräknas i januari varje år.

Kontakta oss

AVA-enheten

Box 500

833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: