Lyssna på sidan Lyssna

Nämnder

Kommunfullmäktige beslutar vilka nämnder som ska finnas och väljer vilka förtroendevalda som ska ingå i de olika nämnderna. För detaljerade beslut finns, förutom kommunstyrelsen, fem politiska nämnder.

Nämnderna består av förtroendevalda som har särskilda ansvarsområden. Här tolkas de övergripande politiska målen till beslut inom det egna ansvarsområdet. Nämnderna leder och samordnar sin verksamhet och styr vad förvaltningen ska utföra och hur budgeten ska fördelas. Dessutom ska de bevaka att målen uppfylls.


Förvaltningen består av alla de personer som arbetar i kommunen och som utför det dagliga arbetet. Kommunens tjänstepersoner gör utredningar, förser politikerna med beslutsunderlag och verkställer de beslut som politikerna har fattat.

Nämnder i Strömsunds kommun

  • Barn-, kultur- och utbildningsnämnd
  • Miljö- och byggnämnd
  • Gemensam nämnd för Närvård Frostviken
  • Socialnämnd
  • Valnämnd

Kontakta oss

Strömsunds kommun

Box 500

833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: