Lyssna på sidan Lyssna

Folkhälsorådet

Folkhälsorådets uppgift är att planera ett strategiskt folkhälsoarbete och sprida kunskap om folkhälsoarbete i kommunen. Rådet ska också ta initiativ till nya satsningar för att uppnå en god hälsa.

Folkhälsorådet ansvarar för planering, samordning och uppföljning av förvaltnings- och verksamhetsövergripande frågor kring folkhälsa, jämställdhet, brottsförebyggande arbete samt trygghet och trivsel.


Folkhälsorådet består från 2023 av fyra ledamöter

 • Susanne Hansson (S), ordförande i folkhälsorådet och folkhälsoansvarig i kommunstyrelsen
 • Eskil Ehnberg (M), vice ordförande i folkhälsorådet och ersättare i kommunstyrelsen
 • Morgan Olsson (S), ordförande i socialnämnden
 • Sara Kjellsdotter (S), ordförande i barn-, kultur- och utbildningsnämnden


Dessutom ingår följande tjänstemän i det nya utvidgade folkhälsorådet:

 • Anneli Svensson, kommundirektör
 • Pernilla Johansson, förvaltningschef för vård- och socialförvaltningen
 • Tomas Sjövall, förvaltningschef för barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen
 • Anna Backman Wikström, förvaltningschef för framtid- och utvecklingsförvaltningen
 • Richard Persson, förvaltningschef för teknik- och serviceförvaltningen
 • Erik Casselbrant, miljö- och byggchef
 • Ingela Sonidsson, HR-chef
 • Elisabeth Lindholm, VBE-samordnare
 • Denise Backlund, säkerhetssamordnare
 • Magdalena Sannemo, ungdoms- och fritidskonsulent
 • Jessica Hallgren, ANDTS-samordnare

Rådet bjuder även in deltagare från primärvården, arbetsförmedlingen och polisen till sina möten.

Susanne Hansson.

Ordförande

Susanne Hansson (S)

Fakta

Sekreterare

Elin-Maria Eriksson

0670-164 55

Kontakta oss

Folkhälsorådet

Box 500

833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: