Till innehåll på sidan
Till huvudmenyn
Till undermeny
Lyssna på sidan Lyssna

Folkhälsorådet

Folkhälsorådets uppgift är att planera ett strategiskt folkhälsoarbete och sprida kunskap om folkhälsoarbete i kommunen. Rådet ska också ta initiativ till nya satsningar för att uppnå en god hälsa.

Folkhälsorådet ansvarar för planering, samordning och uppföljning av förvaltnings- och verksamhetsövergripande frågor kring folkhälsa, jämställdhet, brottsförebyggande arbete samt trygghet och trivsel.


Folkhälsorådet består från 2015 av fem ledamöter

 • Susanne Hansson (S), ordförande i folkhälsorådet och folkhälsoansvarig i kommunstyrelsen.
 • Mats Gärd (C), ledamot i kommunstyrelsen.
 • Kerstin Sjöberg (V), ledamot i kommunstyrelsen.
 • Karin Näsmark (S), ordförande i socialnämnden.
 • Lena Johansson (S), ordförande i barn-, kultur- och utbildningsnämnden.


Dessutom ingår följande tjänstemän i det nya utvidgade folkhälsorådet:

 • Anneli Svensson, kommundirektör.
 • Gudrun Öjbrandt, chef för vård- och socialförvaltningen.
 • Håkan Bredin, tf miljö- och byggchef.
 • Björn Amcoff, chef för framtid- och utvecklingsförvaltningen.
 • Ingela Sonidsson, HR-chef.
 • Richard Persson, chef för teknik- och serviceförvaltningen.
 • Säkerhetssamordnare (vakant)
 • Magdalena Sannemo, ungdoms- och fritidskonsulent.
 • Elisabeth Lindholm, VBE-samordnare.

Rådet bjuder även in deltagare från primärvården, arbetsförmedlingen och polisen till sina möten.

Susanne Hansson.

Ordförande

Susanne Hansson (S)

Fakta

Sekreterare

Elin-Maria Eriksson

0670-164 55

Kontakta oss

Folkhälsorådet

Box 500

833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: