Lyssna på sidan Lyssna
Familj på gräsmatta.

Familjeråd­­givning

Alla kan få problem i sina nära relationer. På familjerådgiv­ningen kan ni få hjälp att finna nya möjligheter och lösningar på problem och konflikter. Familjerådgivningen erbjuder samtal för vuxna: kärleksrelationer, vuxna syskonrelationer, föräldrar och enskilda som vill förbättra sina nära relationer.

Familjerådgivningen i Jämtlands län är en samverkan mellan länets kommuner. Huvudmottagningen finns i Östersund och en filialmottagning finns i Strömsund.


Familjerådgivningen erbjuder samtal för alla oavsett kön, sexuell läggning, ålder, könsöverskridande identitet/uttryck, etnicitet, funktionsvariation eller religion/trosuppfattning.


Familjerådgivningen har sträng sekretess och för inga journaler.

Vanliga besöksorsaker kan vara att:

 • Vilja förändra hur man talar med varandra, hanterar konflikter och löser gemensamma problem.
 • Ni vill hitta bra former för en bonusfamiljssituation.
 • Omställningen vid familjebildning ställer nya krav som behöver hanteras.
 • Sex- och samliv inte fungerar som ni vill.
 • Funderingar på om du eller ni vill fortsätta ha en kärleksrelation
 • Tillitskriser: exempelvis otrohet.
 • Tillitskriser: exempelvis hemligheter.
 • Någon av er har svårt att komma vidare efter en separation.
 • Att ha en bra föräldrarelation när man inte längre är tillsammans som kärlekspartners.

Samtalsformer

Vi erbjuder ett till två inledande samtal och bestämmer sedan tillsammans med er upplägg och fokus i en fortsatt kontakt. Vi bestämmer tillsammans om samtalen ska ske på plats i familjerådgivningens lokaler eller som videosamtal, där du/ni sitter där det passar er.


Ett alternativ är ett engångssamtal, som kan bokas med kort varsel. Målet är då att kunna erbjuda en tid inom en vecka.

Sekretess

Familjerådgivare omfattas av absolut sekretess (OSL 26 kap 3§). Det innebär att vi inte får tala om det som kommer till vår kännedom. Vi för inte journal.

Det finns några undantag:

 • När det kommer till vår kännedom att barn utsätts för sexuella övergrepp, fysisk eller psykisk misshandel.
  Familjerådgivningens skyldighet: Skyldig att anmäla till socialtjänsten.
 • Barn som bevittnat våld.
  Familjerådgivningens skyldighet: Skyldig att anmäla till socialtjänsten.
 • När vi kallas att vittna i domstol eller när vi kallas till förhör hos polis- eller åklagarmyndighet avseende brott som ger minst ett års fängelse. (Exempel på sådana brott är grov misshandel och våldtäkt. Gäller brottet till exempel misshandel eller olaga hot vittnar vi inte och vi lämnar inte uppgifter).
  Familjerådgivningens skyldighet: Skyldig att vittna och lämna uppgifter.
 • Brott riktat mot barn.
  Familjerådgivningens skyldighet: Skyldig att vittna och lämna uppgift avseende betydligt fler brott. Kravet på att brottet ska ge minst ett års fängelse är borttaget när det gäller barn.
 • Om det kommer till vår kännedom att ett allvarligt brott, så som grov misshandel, rån, mord, är på väg att ske.
  Familjerådgivningens skyldighet: Skyldig att anmäla till polisen om det inte kan undvikas på annat sätt.
 • Vittnesplikten gäller endast brottmål. Vittnesplikten gäller inte tvistemål, till exempel vårdnadstvister.

Vi har inte någon generell samarbetsskyldighet gentemot socialtjänsten när de kontaktar oss. Det innebär att vi är förhindrade att svara på frågor från socialtjänsten i umgänges- och vårdnadsutredningar.

Var hittar ni oss?

Huvudmottagningen finns i Östersund med filialmottagning i Strömsund på Näsvägen 4 (i det lilla gula huset bakom pastorsexpeditionen). Vi är i Strömsund tisdagar udda veckor.

Tidsbokning

För tidsbeställning ring vår huvudmottagning i Östersund, 063-15 02 50.


För information och avbokning av besök går det även att ringa vardagar mellan klockan 8.00–16.00. Övrig tid kan du lämna meddelande på vår telefonsvarare.


Välkomna att kontakta oss!

Mejla bara kontakt­uppgifter

Tänk på att inte skicka känslig information via mejl. Skicka bara kontakt­uppgifter så hör vi av oss!

famjamt­land@oster­sund.se

Avgift: 200 kr/samtal

(uteblivet besök debiteras)

Kontakta oss

Familjerådgivningen i Jämtlands län

Regementsgatan 11 C (ingång från Residensgränd)

831 41 Östersund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: