Lyssna på sidan Lyssna
Kvinna under paraply.

Psykisk ohälsa

Att drabbas av psykisk ohälsa eller psykisk funktionsnedsättning är ganska vanligt. Vid lindrigare besvär kan det räcka med att prata med någon för att det ska kännas lättare, men ibland krävs mer. Att få råd, stöd och hjälp vid behov är viktigt för den som lever med psykisk ohälsa. Det är även viktigt att vänner och anhöriga kan få stöd och hjälp när det behövs.

Kontakta oss

Individ- och familjeomsorg

Storgatan 4

833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: