Lyssna på sidan Lyssna

Taxa fritidshus

Renhållningstaxan för fritidshus består av grundavgift, abonnemangsavgift och en tömningsavgift. Väljer du att inte ha kärl betalar du en högre grundavgift. Det är tömning varannan vecka.

Taxa fritidshus, med kärl

Grundavgift/år

720 kr


Taxa fritidshus, med kärl (tömning varannan vecka)

Kärlstorlek

Abonnemangsavgift/år

Tömningsavgift/gång

140 liter matavfall

248 kr

0

190 liter restavfall

283 kr

78 kr

370 liter restavfall

519 kr

114 kr


I grundavgiften ingår kostnader för återvinningscentralerna, ÅVC, planering och kundservice. Det innebär att kommunens fritidshusägare kan lämna sitt sorterade farliga avfall och grovavfall (exempelvis TV, glödlampor, inredning, textilier, verktyg och målarfärg) utan kostnad på kommunens ÅVC:er.


I abonnemangsavgiften ingår ett avfallskärl samt kostnaden för hämtning och transport av mat- och restavfall till en behandlingsanläggning. Ni kan välja mellan storlekarna 190 liter och 370 liter för restavfallet. Storleken på matavfallskärlet är 140 liter.


Tömningsavgiften betalar ni för varje gång kommunen tömmer ert avfallskärl. Kostnaden per gång beror på vilken storlek ni har på kärlet. I tömningsavgiften ingår kostnaden för behandling avfallet vid en behandlingsanläggning. Tömningsavgift tas endast ut för det gröna restavfallskärlet.

 

Taxa fritidshus, utan kärl

Grundavgift/år

900 kr

  • Fritidshus utan kärl betalar endast grundavgiften, 900 kronor per år.
  • Saknar du ett avfallskärl vid ditt fritidshus, ska du anmäla det till kundtjänst. Kommunen tömmer ditt kärl vid ordinarie hämtningstur om du har en farbar väg och hämtningsstället ligger efter sopbilens ordinarie färdväg.
  • Ej farbar väg till fritidshuset, då kan betalsäckar vara ett alternativ för dig. Vill du köpa en betalsäck vänder du dig till ett försäljningsställe.

Tillhör din fastighet område B?

Om din fastighet ligger i område B (Blomhöjden, Sjuoutnäset, Härbergsdalen, Trångmon, Inviken, Risede, Nyhem, Svansele och Norrsjön) har du tömning en gång i månaden. Då gäller särskild taxa.

Taxa område B

Taxan

Taxan är inklusive moms och indexuppräknas i januari varje år.

Tänk på att:

  • Du får inte ta med ditt avfall till en annan kommun.
  • Du betalar en grundavgift för varje fastighet du har i kommunen.
  • Fritidshusägare med kärl betalar en lägre grundavgift än fritidshusägare utan kärl
  • Alla hushåll skapar avfall.

Kontakta oss

AVA-enheten

Box 500

833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: