Lyssna på sidan Lyssna

Inomhusmiljö

Vi tillbringar större delen av vårt liv inomhus. Inomhusmiljön har stor betydelse för hur vi mår. Den påverkas inte bara av byggnadens utformning, installationer och materialval utan också av hur den används, underhålls och vårdas.

Flera faktorer samverkar för att bidra till en god inomhusmiljö. Bland annat:

  • Fungerande ventilation.
  • Behaglig temperatur.
  • Bra städning.
  • Bra ljud- och ljusförhållanden.

Har du problem i din bostad?

Har du problem med fukt, mögel, dålig luft, låg eller hög temperatur eller annat i din bostad som påverkar din hälsa negativt ska du i första hand kontakta din hyresvärd. Om du inte får hjälp kan du kontakta miljö- och byggavdelningen.

 

Bor du i egen bostad kan du kontakta ditt försäkringsbolag för att få hjälp med hur du ska gå vidare med problemet.

Inomhusmiljö.

Inomhusmiljön är viktig.

Vårt uppdrag

Miljö- och byggavdelningens uppdrag är att se till att miljöbalkens regler om hälsoskydd följs. Vi arbetar förebyggande med information och rådgivning.

 

Vi har även möjlighet att förelägga verksamhetsutövare att vidta åtgärder.

Kontakta oss

Miljö- och byggavdelningen

Box 500

833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: