Lyssna på sidan Lyssna
Hem för vård eller boende

Hem för vård eller boende

Det finns situationer då det är bäst för föräldrar och barn att flickan eller pojken för en tid bor i ett hem för vård eller boende. Det kan vara svåra hemförhållanden som gör att föräldrarna inte klarar av att ta hand om sitt barn.

Det är ofta kombinerat med att barnet har reagerat på sin situation genom att till exempel inte rätta sig efter de regler föräldrarna bestämt, använt droger, begått brott eller något annat.

 

Oftast är föräldrarna och socialtjänsten överens om att en placering är den bästa lösningen. För att det ska bli så bra som möjligt för barnen är det viktigt att alla viktiga personer runt barnet samarbetar. Ibland är socialtjänsten ändå skyldig att ingripa för att en allvarlig situation inte ska förvärras, till exempel när ungdomar utsätter sig för allvarlig fara. 

Lagar som styr

De lagar som styr omhändertaganden och placeringar av barn och unga är socialtjänstlagen (2001:453) och lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga.

Att överklaga ett beslut

Det går att överklaga beslut enligt socialtjänstlagen (2001:453) om du är missnöjd med beslutet.

Relaterad information

Kontakta oss

Individ- och familjeomsorg

Storgatan 4

833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: