Lyssna på sidan Lyssna
Ståltråd och tång

Ståltråd-selfie

Sara Norling skapade och diskuterade kring sjävbild och identitet med elever i grundskolan.

- Det känns viktigt att vara fin ...och samtidigt vill man våga visa vem man är, funderade en elev.

Självbild blir konstverk

Under konstnären Sara Norlings ledning utgick eleverna från en selfie och skapade en ny bild av sig själva med ståltråd, tänger, papper och penna.

– Hur vill vi visa upp oss? Hur vill vi att andra ska se oss?


Aktiviteten var mycket uppskattad och eleverna jobbade intensivt och engagerat med uppgiften som de tyckte var kul, lite svår och pillig.

Sara fanns till hands och stöttade, peppade och samtalade under arbetets gång. 

Klasserna samlade sina porträtt till mobiler som nu pryder deras klassrum.

Där - i klassrummet - fick eleverna sedan berätta (om man ville) inför andra vilka tankar man fick när porträttet tog form, eller skriva om det.

Skapande för självtillit

Lärare som deltog reflekterade efteråt:

- Ett bra och avväpnande sätt att närma sig känsliga frågor, tyckte en pedagog.

- Fint verktyg att få presentera sig på ett prestigelöst sätt. Det är nytt för alla vilket ger lika spelregler, menade en annan.

- En aktivitet som födde många tankar väl värda att återkomma till i samtal med eleverna, tillfogade en tredje.


Genom skapande aktiviteter upptäcker eleverna nya sidor hos sig själva och lär sig att se och uppskatta såväl sin egen som andras egenhet.

Självporträtt
Gruppbild

Kontakta oss

Barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen

Box 500

833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: