Lyssna på sidan Lyssna

Får jag elda avfall?

Om du har skräp från garaget, hushållet eller en verksamhet som du vill göra dig av med – tänk på att du inte får elda upp det. Vid eldning riskerar du att sprida skadliga ämnen och störa din omgivning med oönskad rök.

Vad är avfall?

Miljöbalken säger att varje föremål eller ämne som du vill, eller är skyldig att göra dig av med är avfall. Enligt lag ska du som hanterar avfall göra det på ett sätt som är godtagbart för både hälsa och miljö. Därför är det inte tillåtet att själv ta hand om sitt avfall genom att elda upp det.

Du får inte elda avfall

Det är förbjudet för både företag och privatpersoner att elda avfall. Skälet till det är att man inte får sprida skadliga ämnen eller orsaka störningar för omgivningen. Avfall får bara eldas i en förbränningsanläggning som har tillstånd enligt miljöbalken för att elda avfall. En sådan anläggning har noga styrd förbränning och effektiv rökgasrening. Dessutom tas energin i avfallet tillvara genom att värme eller elenergi produceras.

Vilka risker innebär avfallseldning för miljö och hälsa?

Om du eldar avfall öppet på marken eller i din kamin eller värmepanna finns stor risk för att giftiga ämnen bildas i rök och aska. Vid analys av aska efter olaglig avfallsförbränning kan man bland annat hitta dioxiner som är bland de giftigaste ämnen vi känner till. Dioxiner är svårnedbrytbara och lagras i kroppen under hela livet.

Får jag inte elda ris från trädgården eller obehandlat spillvirke?

Obehandlat trä, till exempel spillvirke, kan du kapa upp till ved. Då är det inte längre ett avfall och du kan alltså använda det som vilken ved som helst. Du får elda mindre mängder trädgårdsavfall från den egna trädgården, om röken inte stör omgivningen. Det är dock inte tillåtet att elda stora mängder ris och annat avfall som exempelvis kan uppstå vid yrkesmässig verksamhet. När du eldar måste du ta hänsyn till dina grannar – elda inte alltför fuktigt ris och elda när det blåser åt rätt håll.

Du får inte elda om du bor i en tätort

All eldning av löv, kvistar eller liknande är förbjuden inom de orter som anges på kartor i kommunens lokala föreskrift (Strömsund, Näsviken, Backe, Gäddede, Hoting, Rossön, Hammerdal och Ulriksfors).

Ansökan om dispens för eldning av majbrasor inom dessa områden ska ske senast den 1 april.

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster.

Lämna ditt träavfall och ris på återvinningscentralen

Obehandlat träavfall och ris som du lämnar till kommunens återvinningscentraler, ÅVC, flisar och blandar vi med avloppsslam för att skapa kompostjord. För att avloppsslammet ska kunna komposteras måste det blandas med flisat trä eller annat kolrikt material. Den färdiga komposten använder kommunen som växtetableringsskikt vid sluttäckning av gamla deponier.

Kontakta oss

Miljö- och byggavdelningen

Box 500

833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: