På www.stromsund.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Google translate

X

Översätt sida

Använd Google Translate för att översätta webbplatsen. Strömsunds kommun tar inget ansvar för att översättningen blir korrekt.


Arrangörsbidrag

Från och med 1 januari 2017 finns ett nytt arrangörsbidrag som aktiva föreningar kan söka löpande under året för att arrangera ett kulturellt evenemang. Bidraget ersätter de fasta bidrag som barn-, kultur- och utbildningsnämnden tidigare betalat ut till föreningar.

Barn-, kultur- och utbildningsnämnden har beslutat att omvandla bidraget för ideella och kulturella föreningar som de tidigare betalat ut efter 1 april varje år. Från och med januari 2017 är det ett arrangörsbidrag som aktiva föreningar kan söka för att arrangera ett kulturellt evenemang.


Ansökningar om bidrag som överstiger 5.000 kronor ska dock lämnas in senast den 1 april. Beslut om dessa tas i Barn-, kultur- och utbildningsnämnden. Bidrag upp till 5.000 kronor handas löpande av kultursamordnaren.


Ideella och kulturella föreningar kan få arrangörsbidrag om de:

 • Antagit stadgar och har en demokratiskt vald styrelse.
 • Har minst tio flickor, pojkar, kvinnor och män som är mantalsskrivna i kommunen.
 • Bidrar till att skapa ett varierat utbud av kulturaktiviteter i kommunen.
 • Årligen skickar in kopia på verksamhets-, revisionsberättelse, balansräkning och verksamhetsplan till kultur- och fritidsavdelningen.

Bidrag utgår inte till:

 • Ekonomiska föreningar
 • Intresseorganisationer
 • Stödorganisationer
 • Hem- och skolaföreningar
 • Militära föreningar
 • Religiösa samfund
 • Enskilda fritids- eller kulturutövare

Om ansökan:

 • Arrangemanget ska vara alkohol och drogfritt
 • Ansökan ska lämnas in i god tid före arrangemanget/aktiviteten
 • Ansökan har en tydlig budget där eventuell annan medfinansiering kan finnas med.
 • Föreningen återrapporterar till kultursamordnaren efter arrangemangets genomförande.

Om bidrag går till ett arrangemang skall detta marknadsföras där föreningen finner det bäst, kommunens logga skall alltid användas i marknadsföringen.


Barn-, kultur- och utbildningsnämnden prövar bidragets storlek. Hur stort bidraget blir beror på hur stort anslag kommunfullmäktige ställt till förfogande.

Så söker ni arrangörsbidrag

Hur stort bidrag ni kan få beror bland annat på vilka kostnader ni räknar med för att arrangera evenemanget. Använd blanketten och bifoga en budget.

Fakta

Sista ansökningsdag

31 mars för bidrag över 5.000 kronor. Föreningar kan söka bidrag upp till 5.000 kronor under hela året.


Skicka ansökan till

Strömsunds kommun

Kerstin Pettersson

Box 500

833 24 Strömsund

Kontakta oss

Kultur- och fritidsavdelningen

Box 500

833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: 3 april 2020