Lyssna på sidan Lyssna

Arrangörsbidrag

Aktiva föreningar kan ansöka om arrangörsbidrag löpande under året för att arrangera ett kulturellt evenemang. Bidraget ersätter de fasta bidrag som barn-, kultur- och utbildningsnämnden tidigare betalat ut till föreningar.

Aktiva föreningar kan ansöka om arrangörsbidrag löpande under året för att arrangera ett kulturellt evenemang.


Ansökningar om bidrag som överstiger 5.000 kronor ska dock lämnas in senast den 31 mars. Beslut om dessa tas i barn-, kultur- och utbildningsnämnden. Bidrag upp till 5.000 kronor handhas löpande av kultursamordnaren.


Ideella och kulturella föreningar kan få arrangörsbidrag om de:

 • Antagit stadgar och har en demokratiskt vald styrelse.
 • Har minst tio deltagare som är mantalsskrivna i kommunen.
 • Bidrar till att skapa ett varierat utbud av kulturaktiviteter i kommunen.
 • Årligen skickar in kopia på verksamhets-, revisionsberättelse, balansräkning och verksamhetsplan till kultur- och fritidsavdelningen.

Bidrag utgår inte till:

 • Ekonomiska föreningar
 • Intresseorganisationer
 • Stödorganisationer
 • Hem- och skolaföreningar
 • Militära föreningar
 • Religiösa samfund
 • Enskilda fritids- eller kulturutövare

Om ansökan:

 • Arrangemanget ska vara alkohol- och drogfritt.
 • Ansökan ska lämnas in i god tid före arrangemanget/aktiviteten.
 • Ansökan har en tydlig budget där eventuell annan medfinansiering kan finnas med.
 • Föreningen återrapporterar till kultursamordnaren efter arrangemangets genomförande.

Om bidrag går till ett arrangemang ska detta marknadsföras där föreningen finner det bäst, kommunens logga ska alltid användas i marknadsföringen.


Barn-, kultur- och utbildningsnämnden prövar bidragets storlek. Hur stort bidraget blir beror på hur stort anslag kommunfullmäktige ställt till förfogande.

Så söker ni arrangörsbidrag

Hur stort bidrag ni kan få beror bland annat på vilka kostnader ni räknar med för att arrangera evenemanget. Gör ansökan via vår e-tjänst.

Fakta

Sista ansöknings­dag

31 mars för bidrag över 5.000 kronor.


Föreningar kan söka bidrag upp till 5.000 kronor under hela året.


Gör ansökan via vår e-tjänst.

Kontakta oss

Kultur- och fritidsavdelningen

Centralbiblioteket, Myrgatan 4

833 35 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: