Lyssna på sidan Lyssna

Kvalitetsarbete och värdegrund Vattudalsskolan

Ett systematiskt kvalitetsarbete är en förutsättning för att alla som arbetar inom grundskolan ska kunna ge barn och elever en likvärdig utbildning.

Enligt skollagen (2010:800) innebär ett systematiskt kvalitetsarbete att alla som arbetar i förskolan, skolan och vuxenutbildningen systematiskt och kontinuerligt följer upp verksamheten, analyserar resultaten i förhållande till de nationella målen och utifrån det planerar och utvecklar utbildningen.

Plan för att förebygga diskriminering och kränkande behandling

I enlighet med Skollagen och Diskrimineringslagen (2008:567) har Vattudalsskolan nolltolerans mot all form av kränkande behandling och diskriminering. Varje år upprättar vi en plan för att förebygga diskriminering och kränkande behandling. Den innehåller en översikt över de åtgärder som behövs för att förebygga och förhindra diskriminering och kränkande behandling av elever. Planen innehåller också en redogörelse över vilka av dessa åtgärder vi tänker påbörja eller genomföra under kommande år.


Kontakta oss

Vattudalsskolan

Parkgatan 9

833 35 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: