Lyssna på sidan Lyssna

Ledamöter

Ledamöter i tillgänglighetsrådet under mandatperioden
1 januari 2023 till 31 december 2026.

Mejl till politiker

Om du vill kontakta kommunstyrelsens (KS) och socialnämndens (SN) politiker via mejl är adressen: fornamn.efternamn@stromsund.se men utan å, ä, ö och accenter. Ersätt alla mellanslag med en punkt.


Kommunstyrelsens och socialnämndens ledamöter

Ledamot

Hemort

Telefon

Karin Näsmark (S), KS

Havsnäs

070-232 26 85

Håkan Espmark (M), KS

Äspnäs

070-654 17 88

Marie-Louise Oscarsson (C), SN

Strömsund

070-546 39 99

Eira Roos (C), ersättare

Strömsund

070-392 77 82

Hans Elmbjer (SD), ersättare

Skarpås

072-002 41 20

Eskil Ehnberg (M), ersättare

Strömsund

073-023 19 12


Organisationernas representanter‌

Ledamot

Hemort

Telefon

Vakant (SRF)

Vängel

070-264 74 81

Berit Berg (R)

Strömsund

070-272 17 93

Karl-Anders Lindberg (HRF)

Yxskaftkälen

072-736 49 29

Mats Sjödin (ILCO)

Strömsund

070-651 14 07

Vakant (FUB)Vakant (RSMH)


Organisationernas ersättare‌

Ersättare

Hemort

Telefon

Inger Gidlöf (SRF)

Öhn

070-626 55 64

Birgitta Zakrisson (R)

Strömsund

070-394 34 95

Lena Nilsson (FUB)

Strömsund


Relaterad information

Fakta

Tillgänglighetsrådet kan ha upp till tolv ledamöter och tolv ersättare.


Ordförande

Karin Näsmark (S)


Vice ordförande
Håkan Espmark (M) 


Sekreterare

Annika Eriksson

0670-161 10

Kontakta oss

Tillgänglighetsrådet

Box 500

833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: