Lyssna på sidan Lyssna

Katter

Att ha katt är förenat med mycket glädje, men också med stort ansvar. Du ansvarar för att din katt inte stör grannar eller orsakar andra olägenheter. Det är miljö- och byggnämnden som sköter tillsynen.

Att ha katt i tätort

Enligt lagen (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter, ska katter hållas under sådan uppsikt att de inte orsakar skada eller avsevärd olägenhet. Det är alltså inte självklart att du kan släppa ut din katt utan tillsyn, framför allt om du bor i ett tätbebyggt område.

Tips på vad du som kattägare bör tänka på

  • Visa respekt för dina grannar, be dem gärna att kontakta dig om katten ställer till med något samt fråga vad de tycker om att din katt går fri.
  • Kastrera din katt, då slutar den att markera revir och håller sig hemma mer.
  • Märk katten genom ett halsband med kontaktuppgifter, eller gå till veterinär och märk med ett identifieringsnummer i örat. Märkning kan förhindra att din katt råkar illa ut, bedöms den som övergiven riskerar den avlivning.
  • Om katten är van att gå på låda inomhus – ställ gärna en kattlåda utomhus också. Det kan förhindra att katten förorenar i sandlådor och rabatter.
  • Vill du vara på den säkra sidan – håll din katt inomhus eller under sådan tillsyn att den inte stör andra personer, detta gäller särskilt i tätbebyggda områden. Det går för det mesta utmärkt att hålla en katt inomhus, om man vänjer den vid det från början.

Om du känner dig störd av katter

Kontakta i första hand kattens ägare. Det finns flera rättsfall som visar att katter får röra sig fritt, även på andra fastigheter än ägarens. Om du känner dig störd måste du därför ofta själv freda dig mot oönskade katter.

Så kan du freda dig mot oönskade katter

  • Spruta eller kasta vatten på katten om den kommer in på tomten – använd dock aldrig högtryckstvätt som allvarligt kan skada! Du kan också köpa en särskild ”kattskrämma” eller preparat i handeln som skrämmer bort katter.
  • Ta in dynor, täck över eller förvara i dynbox.
  • Sätt lock på sandlådan.
  • Använd fiberduk över grönsakslandet.
  • Sätt nät i dörrar eller fönster som du vill ha öppna.

Katten i naturen

Katten är ett rovdjur som kan ta fåglar och smådjur. Du bör hålla uppsikt över katten, framförallt under vår och försommar, när djur och fåglar har ungar.

Fakta

Kattägarens ansvar

Att ha katt i tätbebyggt område är inte detsamma som på landet. Som kattägare har du ansvar för att din katt inte orsakar olägenhet för andra.


Miljö- och byggavdelningen

har tillsyn så att tamdjur inte orsakar olägenheter för människors hälsa eller miljön.


Länsstyrelsen

är tillsynsmyndighet när det gäller frågor om djur som stör den allmänna ordningen.

Länsstyrelsen har tillsyn om djur utsätts för vanvård.

Kontakta oss

Miljö- och byggavdelningen

Box 500

833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: