Till innehåll på sidan
Till huvudmenyn
Till undermeny
Lyssna på sidan Lyssna

Katter

Att ha katt är förenat med mycket glädje, men också med stort ansvar. Du ansvarar för att din katt inte stör grannar eller orsakar andra olägenheter. Det är miljö- och byggnämnden som sköter tillsynen.

Katter kan orsaka olägenheter för människors hälsa genom att exempelvis uträtta sina behov i barns sandlådor eller ta sig in i bostäder där det bor personer som är allergiska.

Katten i tätorten

Enligt lagen (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter, ska katter hållas under sådan uppsikt att de inte orsakar skada eller avsevärd olägenhet. Det är alltså inte självklart att du kan släppa ut din katt utan tillsyn. Om en katt stängs ute när det är dåligt väder kan den försöka ta sig in i trappuppgångar eller genom grannens altandörr. Var rädd om din katt och om grannsämjan – håll den under uppsikt!

Katten i naturen

Katten är ett rovdjur som kan ta fåglar och smådjur. Du bör hålla uppsikt över katten, framförallt under vår och försommar, när djur och fåglar har ungar.

Fakta

Kattägarens ansvar

Att ha katt i tätbebyggt område är inte detsamma som på landet. Som kattägare har du ansvar för att din katt inte orsakar olägenhet för andra.


Miljö- och byggavdelningen

har tillsyn så att tamdjur inte orsakar olägenheter för människors hälsa eller miljön, exempelvis hundskall.


Länsstyrelsen

är tillsynsmyndighet när det gäller frågor om djur som stör den allmänna ordningen. Exempel är lösspringande hundar och katter som kissar på dina trädgårdsmöbler.


Länsstyrelsen har tillsyn om djur utsätts för vanvård.

Kontakta oss

Miljö- och byggavdelningen

Box 500

833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: