Lyssna på sidan Lyssna

Avgifter och taxor

Vissa av kommunens tjänster och service är avgiftsbelagda, som exempelvis barnomsorg, äldreomsorg, vatten och avlopp. Det är kommunfullmäktige som fastställer kommunens taxor och avgifter.

Kontakta oss

Strömsunds kommun

Box 500

833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: