Till innehåll på sidan
Till huvudmenyn
Till undermeny

Google translate

X

Översätt sida

Använd Google Translate för att översätta webbplatsen. Strömsunds kommun tar inget ansvar för att översättningen blir korrekt.


Lyssna på sidan Lyssna
Omslagsbild: Vigel

Gifta sig

En borgerlig vigsel är en ceremoni utan religiösa inslag. Vigselförrättaren är utsedd av länsstyrelsen. Vill ni gifta er borgerligt tar ni kontakt med kommunen för att boka tid.

Borgerlig vigsel

Om ni vill gifta er borgerligt krävs en vigselförrättare. De är inte knutna till någon kyrka utan är utsedda av länsstyrelsen efter förslag från kommunen. Ni väljer själva var ceremonin ska äga rum. Det kan till exempel vara på kommunkontoret, hemma eller utomhus. Akten utformar ni efter önskemål i samråd med förrättaren. Vigseln är kostnadsfri. Efter ceremonin utfärdar vigselförrättaren ett vigselbevis. Vigselförrättaren/kommunkansliet underrättar Skatteverket.

Bokning av vigsel

Vill ni gifta er borgerligt tar ni kontakt med Strömsunds kommun för att boka en tid för vigsel.


Inez Wiberg, 0670-161 10
Carina Wiik, 0670-161 27

Hindersprövning

Före vigsel ska ni göra en hindersprövning för att kontrollera att det inte finns något hinder för äktenskap. Prövningen gör ni hos Skatteverket via telefon
0771-56 75 67 eller via webbplatsen.


Finns det inget hinder för äktenskap får ni blanketterna ”Intyg hindersprövning” och ”Intyg vigsel”. Intyget om hindersprövning gäller i fyra månader. Om någon av er inte är svensk medborgare måste ni kontakta Skatteverket för mer information.


De två intygen, hindersprövning och vigsel, ska ni i förväg lämna till vigselförrättaren eller kommunkansliet.

Vittnen

För att vigseln ska bli godkänd måste två myndiga vittnen närvara. Om ni vill kan kommunkansliet ordna vittnen.

Efternamn

Senast i samband med ceremonin ska ni bestämma vilket eller vilka efternamn ni ska bära och meddela dem till Skatteverket.

Att tänka på inför vigseln

  • skaffa intyg från Skatteverket i god tid före vigseln, intygen gäller i fyra månader.
  • boka tid för vigsel
  • två vittnen ska närvara, bestäm själva vilka eller be kommunkansliet om hjälp
  • bestäm vilket efternamn ska ni bära.

Kontakta oss

Kommunkansliet

Box 500

833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: