Lyssna på sidan Lyssna
Tågräls.

Riksfärdtjänst

Riksfärdtjänst är till för dig med stor och varaktig funktionsnedsättning som inte till normala resekostnader kan resa med allmänna kommunikationer. Riksfärdtjänst ska ske inom Sverige, från en kommun till annan.

Fritids- och rekreationsresa

Kraven för att få riksfärdtjänst är högre än färdtjänst. Ändamålet med resan ska vara rekreation, fritidsverksamhet eller annan angelägenhet med anknytning till fritid eller rekreation. Resan får inte ha anknytning till arbete, utbildning, medicinsk vård eller behandling.

Bedömningsgrunder för riksfärdtjänst i Strömsunds kommun

Lag (1997:735) om riksfärdtjänst och dess tillämpning ligger till grund för kommunens beslut. I 5 § regleras när kommunen kan meddela tillstånd för riksfärdtjänst. Vi bedömer ansökan utifrån paragrafen, lagens förarbeten och den rättspraxis som succesivt utvecklats.

 

Dessa frågeställningar ställer vi din ansökan emot inför ett beslut:

 • Den aktuella resan går inte att genomföra med allmänna kommunikationer utan att det medför extra kostnader utöver de normala eller att den inte kan genomföras utan ledsagare.
 • Ändamålet för resan ska vara rekreation eller fritidsverksamhet eller någon annan enskild angelägenhet. Ett krav är att den enskilda angelägenheten ska vara av fritidskaraktär och inte ha anknytning till arbete, utbildning, medicinsk vård eller behandling.
 • Vi beviljar endast tillstånd för resa inom Sverige och från en kommun till en annan.
 • Förtydligande: Vi beviljar inte riksfärdtjänst inom område där du kan använda vanlig färdtjänst.
 • Riksfärdtjänst kan vi inte bevilja för resor som det allmänna ska bekosta, det vill säga stat, kommun eller region. Det kan gälla till exempel sjukresa, skolskjuts eller resa som Försäkringskassan eller Centrala studiestödsnämnden betalar.

Hur får jag resa?

Utgångspunkten vid prövning ska alltid vara resa med allmänna kommunikationer. Vi kan ge tillstånd för resa med:

 • 2:a klass tåg, buss, båt eller flyg med ledsagare.
 • 1:a klass tåg med eller utan ledsagare.
 • Taxi med eller utan ledsagare.
 • Specialfordon med eller utan ledsagare.

Det är funktionsnedsättningens svårighetsgrad som helt och hållet avgör vilket färdmedel du får använda. Tillstånd ska ges till det alternativ som gör resan möjlig att genomföra för tillståndshavaren och som är billigast för tillståndsgivaren. Detta kan också innebära att en resa sker med olika färdsätt på olika delar av resan.

Hur mycket kostar resan?

Hur mycker du betalar beror på hur långt du ska resa. Det är regeringen som fattar beslut om egenavgiften. Samma avgift gäller oavsett vilket färdmedel du väljer.


‌Avgift för riksfärdtjänst

Avstånd i kilometer

Egenavgift i kronor


26 år och äldre

Upp till 26 år*

0–100

105 kronor

73 kronor

101–125

130 kronor

91 kronor

126–150

165 kronor

115 kronor

151–175

195 kronor

136 kronor

176–200

220 kronor

154 kronor

201–225

255 kronor

178 kronor

226–250

275 kronor

192 kronor

251–275

300 kronor

210 kronor

276–300

320 kronor

224 kronor

301–350

370 kronor

259 kronor

351–400

420 kronor

294 kronor

401–450

455 kronor

318 kronor

451–500

480 kronor

336 kronor

501–600

535 kronor

374 kronor

601–750

600 kronor

420 kronor

751–1.000

655 kronor

458 kronor

1.001–1.250

680 kronor

476 kronor

1.251–1.500

700 kronor

490 kronor

1.501 och längre

755 kronor

528 kronor

 * Resenärer under 26 år och studerande som har Centrala studiestödsnämndens rabattkort eller Sveriges förenade studentkårens studentkort ska betala 70 procent av egenavgiften.

Hur betalar jag?

Du får betala en egenavgift för din resa. Avgiften betalar du kontant eller med bankkort i samband med resan.


Vill du hellre ha en månadsfaktura på dina resor ska du ansöka om ett kundnummer hos Norra Jämtlands Taxi AB, 0670-100 63. Fakturan är avgiftsfri.

Ansök om riksfärdtjänst via vår e-tjänst

Du ansöker om riksfärdtjänst via vår e-tjänst eller genom att kontakta handläggaren enligt uppgifterna i Kontakta oss-rutan.

Så ansöker du

Ansök om riksfärdtjänst minst fyra veckor innan du ska resa. Använd e-tjänsten som finns i rutan Relaterad information.


När du får beslut om din riksfärdtjänst bekräftar du resan med Norra Jämtlands Taxi AB 0670-100 63

Skillnad mellan färdtjänst och riksfärdtjänst

 • Färdtjänst är resor inom kommunen.
 • Riksfärdtjänst är inom Sverige, från en kommun till en annan.
 • Riksfärdtjänst beviljas inte inom område där vanlig färdtjänst kan användas.

Kontakta oss

Teknik- och serviceförvaltningen

Box 500

833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

 • Emelie Bergman
  Handläggare Tillgänglighets- och trafikfrågor
  0670-164 94

Senast ändrad/granskad: