Lyssna på sidan Lyssna

Tillsyn folköl och tobak

Strömsunds kommun är enligt alkohollagen och lag om tobak och liknande produkter skyldig att utöva tillsyn på ställen som säljer sådana varor. Vid tillsynsbesök kontrollerar vi att du följer de regler som finns i lagstiftningen och stöttar dig som butiksägare att klara kraven.

Du som ägare eller butiksansvarig är ansvarig för att försäljningen av folköl och tobak på försäljningsstället sker i enlighet med reglerna i alkohollagen och lagen om tobak och liknande produkter. Det innebär även att du ansvarar för att personalen blir utbildad i försäljningsreglerna och de rutiner som butiken har tagit fram vid försäljning.

Punkter under tillsynsbesöket

Vid tillsynsbesöket tar vi bland annat upp följande punkter med dig som ägare eller ansvarig i butiken:

  • Rutiner för försäljning i egenkontrollprogrammet.
  • Försäljningsregler.
  • Om unga försöker köpa.
  • Vid vilken ålder ni kontrollerar legitimation.
  • Kontroll av dekal om åldersgräns.
  • Kontroll av marknadsföring och reklam.
  • Märkning av tobaksprodukter.

I de fall vi upptäcker brister under tillsynen i butiken åtgärdar vi oftast det direkt under besöket. Går inte det bestämmer vi en tid för ett uppföljande tillsynsbesök. Då ska bristerna vara åtgärdade.

Samordnad tillsyn vid behov

Det är miljö- och byggavdelningen som sköter folköls- och tobakstillsynen på försäljningsställena i Strömsunds kommun. Vid behov genomför vi också samordnad tillsyn tillsammans med polisen.

Krav på egen kontroll

Alla som säljer tobak och folköl är skyldiga att utföra egenkontroll.

Bra att veta!

Våra handläggare behöver 4 månaders handläggningstid från och med när en ny ansökan är komplett, innan du kan börja sälja!

Behöver du material?

Miljö- och byggavdelningen delar ut dekaler om åldersgräns och

program för egenkontroll och egentillsyn vid behov.

Tipsa oss!

Om du upptäcker att en butik inte följer de regler som gäller vid försäljning av folköl och tobak är vi på miljö- och byggavdelningen tacksam om du tipsar oss.

Kontakta oss

Miljö- och byggavdelningen

Box 500

833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: