Lyssna på sidan Lyssna

Starta fiberförening

Att starta en fiberförening och bygga ut fibernät i egen regi kan vara ett sätt att få fiber till byn. Det finns många exempel runt om i Sverige där engagerade bybor byggt ut eget fibernät och i Strömsunds kommun finns det i dagsläget två fiberföreningar som har gjort den här resan. Låter det intressant? Information och hjälp finns att få via nätverket Byanätsform.

Byanätsforum är ett nätverk med bredbandsföreningar som bygger byanät på svensk landsbygd. Initiativet togs initialt av regeringens Bredbandsforum eftersom byggnation och förvaltning av lokala bredbandsnät medför stora behov av eknisk, juridisk och ekonomisk rådgivning.

Byanätsforum

Byanätsforum står på fyra ben:

  • Ge information.
  • Agera företrädande.
  • Erbjuda nätverksmöjligheter.
  • Ge professionell rådgivning. 

Medlemsskap

Byanätsforum stöttar sammanslutningar på landsbygden som bygger och driver egna bredbandsnät. Alla bredbandsföreningar i Sverige är välkomna som medlemmar.

Kostnadsfri rådgivning

Byanätsforum erbjuder rådgivning till bredbandsföreningar genom föreningsrådgivare hos CoompanionByanätsforum. Byanätsforum erbjuder även expertrådgivning i bland annat skattefrågor, markrättsfrågor och föreningsjuridiska frågor. Expertrådgivningen sker genom LRF Konsult och Föreningsjuristen.

Innehållsrik webbplats

På Byanätsforums webbplats finns information om alla faser en fiberförening kan tänkas gå igenom, allt från att bygga upp till att eventuellt avveckla föreningen.

Kontakta oss

Strömsunds kommun

Box 500

833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: