Till innehåll på sidan
Till huvudmenyn
Till undermeny
Lyssna på sidan Lyssna

Starta fiberförening

Att starta en fiberförening och bygga ut fibernät i egen regi kan vara ett sätt att få fiber till byn. Det finns många exempel runt om i Sverige där engagerade bybor byggt ut eget fibernät och i Strömsunds kommun finns det i dagsläget tre fiberföreningar som har gjort den här resan. Låter det intressant? Information och hjälp finns att få via nätverket Byanätsform.

Byanätsforum är ett nätverk med bredbandsföreningar som bygger byanät på svensk landsbygd. Initiativet togs initialt av regeringens Bredbandsforum eftersom byggnation och förvaltning av lokala bredbandsnät medför stora behov av eknisk, juridisk och ekonomisk rådgivning.

Byanätsforum

Från och med 2018 har Hela Sverige ska leva, Coompanion och LRF tagit över Byanätsforum. Nya Byanätsforum ska stå på fyra ben:

  • Ge information.
  • Agera företrädande.
  • Erbjuda nätverksmöjligheter.
  • Ge professionell rådgivning.


Verksamheten leds ytterst av en styrgrupp med representanter för de tre samarbetsorganisationerna och till stöd finns även resurspersoner från referensorganisationerna Bredbandsforum och Post- och telestyrelsen. 

Medlemsskap

Byanätsforum stöttar sammanslutningar på landsbygden som bygger och driver egna bredbandsnät. Alla bredbandsföreningar i Sverige är välkomna som medlemmar. Medlemmarna får ta del av allt som Byanätsforum erbjuder. Deltagandet är kostnadsfritt och medlemmarna förbinder sig inte till något.

Kostnadsfri rådgivning

Byanätsforum erbjuder rådgivning till bredbandsföreningar genom föreningsrådgivare hos CoompanionByanätsforum. Byanätsforum erbjuder även expertrådgivning i bland annat skattefrågor, markrättsfrågor och föreningsjuridiska frågor. Expertrådgivningen sker genom LRF Konsult och Föreningsjuristen.

Innehållsrik webbplats

På Byanätsforums webbplats finns information om alla faser en fiberförening kan tänkas gå igenom, allt från att bygga upp till att eventuellt avveckla föreningen.

Kontakta oss

Strömsunds kommun

Box 500

833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: