Lyssna på sidan Lyssna

Tillsyn serverings­tillstånd

Miljö- och byggavdelningen har tillsammans med polisen en skyldighet att kontrollera att de näringsidkare som har serveringstillstånd följer gällande lagar och riktlinjer. För detaljhandel och/eller servering av folköl (max 3.5 viktprocent) behövs inget tillstånd, däremot en anmälan innan verksamheten startar.

Förebyggande tillsyn

Förebyggande tillsyn bidrar till att skapa goda miljöer i serveringslokalen, men även för de som bor i anslutning till denna. Arbetet inriktar sig på dialog och samarbete mellan kommun och tillståndsinnehavare. Förebyggande tillsyn kan exempelvis vara olika mässor, direkt information och utbildningar vilket ger en bättre utbildad serveringspersonal. Tillsynen ska bidra till att lagar och förordningar till en större grad följs.

Inre tillsyn

Inre tillsyn innebär att man gör kontroller i olika register, vanligtvis hos Skatteverket, Kronofogden och polisen. Uppgifter vi kan kontrollera är att skatter betalas i tid, att sökanden är skuldfri och lämplig att driva företag. Även ägarförhållanden, annonsering i media ses över. Denna tillsyn sker inte på serveringsstället.

Yttre tillsyn

Yttre tillsyn sker på serveringsstället. I den kontrollerar vi till exempel att minderåriga inte serveras, att det inte finns märkbart berusade personer i serveringslokalen och att givna serveringstider följs. Den yttre tillsynen kan vi göra tillsammans med andra myndigheter, såsom Skatteverket, Räddningstjänsten och polisen.


Socialnämnden beslutar om tillstånd, erinran, varning eller återkallelse enligt alkohollagen (2010:1622).

Färgglad drink i glas.

Arbetsmetoden ”Ansvarsfull alkoholservering”

Forskning visar på starka samband mellan alkohol och våld. Hög berusningsgrad, liksom att många alkoholpåverkade människor samlas på en och samma plats, ökar risken för våld. Det finns därför starka skäl att arbeta förebyggande mot våldet.


Arbetsmetoden ”Ansvarsfull alkoholservering” är ett vetenskapligt beprövat arbetssätt som resulterar i en minskning av alkoholrelaterade våldsbrott i krog- och nöjeslivet.


Metoden innefattar

  • utbildning av restaurangpersonal.
  • samverkan mellan myndigheter och restaurangbransch.
  • en effektiv tillsyn från kommun och polis.

Kontakta oss

Miljö- och byggavdelningen

Box 500

833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: