Lyssna på sidan Lyssna

Värmepump

Funderar du på att installera en ytvatten-, jord- eller bergvärmepump? Då ska du anmäla det till miljö- och byggavdelningen senast tre veckor innan du påbörjar installationen.

Om du inte anmäler att du ska sätta in en värmepump kan du bli skyldig att betala en miljösanktionsavgift. Detta gäller också om du påbörjar installationen innan miljö- och byggavdelningen hunnit handlägga din anmälan/ansökan. Sökanden måste erhålla ett beslut innan något arbete får påbörjas.


Skicka in följande handlingar till miljö- och byggavdelningen:

  • Anmälningsblankett
  • Situationsplan

Du kan ta fram en situationsplan via kommunens karta, en länk finns under relaterad information längre ned på sidan.

Syftet med anmälan

Syftet med din anmälan är att vi på miljö- och byggavdelningen ska få kännedom om var du borrar eller gräver för värmekollektorn samt vilket sorts köldmedium som används. På så sätt kan vi meddela dig om det behövs extra försiktighetsåtgärder med hänsyn till miljön.


Om miljö- och byggnämnden anser att installationen på något sätt är olämplig (om den till exempel är belägen inom skyddsområde för vattentäkt eller har ett köldmedium som inte längre är tillåtet) kan nämnden förbjuda dig att installera värmepumpen på det sätt du hade planerat.

Viktigt att veta om legionella

Det är viktigt att värmepumpen får arbeta vid tillräckligt hög temperatur. Om temperaturen i varmvattenberedaren är för låg finns det risk för att legionellabakterier växer till. Hela vattenvolymen bör hålla minst 60 grader och vid tappställe minst 50 grader för att undvika smittrisk av legionella.

E-faktura och autogiro

Gör det enkelt att betala dina fakturor genom att anmäla dig för e-faktura via din internetbank.

 

Kombinera gärna e-fakturan med autogiro.

Så skaffar du e-faktura

Så skaffar du autogiro

Vilken värmepump ska jag välja?

När du funderar på vilken värmepump du ska välja kan du få hjälp av kommunens energi- och klimatrådgivare. Mer information finns hos energikontoret Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..


Tester och råd om vad du ska tänka på när du begär offerter finns att få hos kommunens konsumentrådgivning.

Mer information finns här.

Kontakta oss

Miljö- och byggavdelningen

Box 500

833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: