Lyssna på sidan Lyssna

Latrintunnor

Latrinen måste du lämna i en särskilda godkända behållare som går att köpa på någon av kommunens återvinningscentraler. Priset för en tunna är 367 kronor inklusive moms.

Vad ska jag lägga i tunnan?

Latrinbehållaren får endast innehålla sådant som vanligtvis spolas ner i toaletten (urin, avföring, och toalettpapper). Det är viktigt att latrinbehållaren inte innehåller platspåsar eller annat avfall som medgör problem vid eller omöjlighör tömning och behandligen av latrinet.

Det här får du inte lägga i tunnan

Dambindor, blöjor, plastpåsar eller liknande får du inte lägga i behållaren. Det är avfall som medför problem eller omöjliggör tömning och behandling av latrinet. Latrinkärl som innehåller otillåtet material ökar kostnaden för hanteringen, i slutändan leder det till högre taxor.

Eget omhändertagande av latrin

Kommunens föreskrifter om avfallshantering ger, under vissa omständigheter, möjlighet till eget omhändertagande av bland annat latrin. Anmälan om eget omhändertagande gör du hos miljö- och byggnämnden.

Storlek på latrintunnorna

Tunnorna finns i två storlekar:

  • 40 centimeter gånger 32 centimeter
  • 40 centimeter gånger 44 centimeter
Latrintunna

Godkänd latrintunna.

Bra för miljön!

Latrintunnorna töms maskinellt. Innehållet går till reningsverk eller slambehandling och tunnan till förbränning.

Kontakta oss

AVA-enheten

Box 500

833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: