Lyssna på sidan Lyssna

Modersmål

Om ditt barn har ett annat modersmål än svenska finns möjlighet att få modersmålsundervisning i grundskolan.

Eleven kan få modersmålsundervisning om:

  • En eller båda av elevens vårdnadshavare har ett annat språk än svenska som modersmål.
  • Språket utgör dagligt umgängesspråk för eleven.
  • Eleven har grundläggande kunskaper i språket.
  • Eleven/målsmannen önskar få undervisning.

 

Elever som tillhör de nationella minoritetsspråken finska, tornedalsfinska (meänkieli), samiska, romani och jiddisch, har rätt till modersmålsundervisning även om språket inte är dagligt umgängesspråk i hemmet.

Skyldig att ordna undervisning

En kommun är skyldig att ordna undervisning i ett språk om minst fem elever väljer språket. Skyldigheten gäller då det finns lämplig lärare att tillgå.

 

När det gäller modersmålsundervisning i minoritetsspråk är en kommun skyldig att ordna undervisning även om färre än fem elever väljer språket, om det finns lämplig lärare att tillgå. Det går bara att läsa ett språk som modersmål.

Kontakta oss

Barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen

Box 500

833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

  • Tomas Sjövall
    Chef för barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen
    0670-162 96

Senast ändrad/granskad: