Björkar och himmel.

Familjeteam

Familjeteamet arbetar i och med familjer där det finns barn och ungdomar och där föräldrarna behöver ett extra stöd för att hantera situationen. Vi vänder oss även till dig som är mellan 18 till 21 år och är i behov av råd och stöd i din vardag.

Råd och stöd kan bland annat handla om:

 • gränssättning
 • relationer inom familjen
 • skolsituationen
 • oro över barnets umgänge
 • konflikter
 • en ny livssituation

Du är välkommen att kontakta oss om du vill ha en annan vuxen att rådgöra med. Du som är förälder kan vända dig direkt till familjeteamet för råd och stöd utan att gå via socialsekreterare. Vi har tysnadsplikt och i denna öppna verksamhet sker ingen dokumentation eller registrering.

Behandlingsinsatser

Familjeteamet erbjuder även olika behandlingsinsatser som stöd för en förändrad livssituation utifrån din problematik.

För att få stöd via en behandlingsinsats behöver du göra en ansökan. Ansökan gör du hos en socialsekreterare.  Familjeteamet hjälper dig vid behov att ta den kontakten.

 

rePULSE – en kurs i hur du styr dina impulser

I rePULSE-kursen tar vi reda på vad som gör att det ibland går galet och hjälps åt att hitta andra sätt att hantera svåra situationer. När du lärt dig hur du kan kontrollera dina impulser hamnar du inte lika lätt i konflikter och blir mer nöjd med dig själv. Du blir mer respekterad av både dig själv och andra om du kan framföra dina åsikter på ett bra sätt.

Kursen omfattar tio träffar och varje träff pågår i ungefär en timme. Om du funderar på att gå en kurs eller bara vill ställa frågor går det bra att kontakta Strömsunds familjeteam.

 

Kontakta oss

Öppenvården Norrgård

Verkstadsgatan 41 (ingång från gaveln på huset mot Verkstadsgatan).

833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

 • Magnus Ahlstrand
  Verksamhetschef individ- och familjeomsorg
  0670-167 37
 • Lena Norrman
  Enhetschef och 1:e socialsekreterare
  0670-167 56

Senast ändrad/granskad: