Lyssna på sidan Lyssna
Pratbubbla.

Ungdomsråd

Vi vill att ungdomar i vår kommun ska ha möjlighet att påverka. Är du mellan 13 och 20 år har du möjlighet att vara med i ungdomsrådet.

Vi vill att både unga och gamla ska ha bra förutsättningar att vara delaktiga i det som händer i kommunen. Alla har möjlighet att påverka och framföra sina idéer och åsikter.

Ungdomsråd för dig 13 till 20 år

Ungdomsrådet nystartades 2 februari 2020 för ungdomar mellan 13 och 20 år.


För att bli medlem krävs att

 • du bor i Strömsunds kommun
 • du gör en skriftlig ansökan om ett medlemskap i ungdomsrådet.

Att vara medlem är gratis och alla ungas röster är viktiga! Vill du vara med i ungdomsrådet? Mejla din anmälan till oss.

Anmälan till ungdomsrådet i Strömsunds kommun

Mer information om det nya ungdomsrådet kommer inom kort.

Andra sätt för dig att påverka

Rösträtt

Du som är 18 år eller äldre påverkar genom att rösta i kommunvalet vart fjärde år. Genom att rösta väljer du vilka politiker som ska styra kommunen. Mellan valen kan du påverka olika frågor i kommunen på flera sätt. Du kan till exempel

 • Skriva medborgarförslag
 • Överklaga kommunala beslut
 • Fråga kommunfullmäktige
 • Säga din åsikt
 • Göra namninsamlingar
 • Kontakta en politiker
 • Engagera dig i ett politiskt parti

Så kan du påverka politikerna

Vill du påverka politikerna i en fråga du tycker är viktig kan du till exempel

 • Hämta så mycket information du kan kring frågan.
 • Ta kontakt med kommunen och andra myndigheter, media, universitet och andra utbildnings- och forskningscentrum.
 • Ta kontakt med personer som redan vet mycket.
 • Ta reda på vilken nämnd eller förvaltning som ansvarar för det område där din fråga hör hemma och lämna förslag till politiker eller tjänstemän där. Lämna synpunkter på förslag som redan finns, till politiker eller tjänstemän i nämnden eller förvaltningen.
 • Väck debatt genom insändare eller tipsa lokala media att ta upp en fråga. En fråga som det talas och skrivs om blir intressant.

Kontakta oss

Strömsunds kommun

Box 500

833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: