Till innehåll på sidan
Till huvudmenyn
Till undermeny

Google translate

X

Översätt sida

Använd Google Translate för att översätta webbplatsen. Strömsunds kommun tar inget ansvar för att översättningen blir korrekt.


Lyssna på sidan Lyssna
Hedenvindskolans skolgård i sommartid.

Heden­vind­skolan

Hedenvindskolan är en F–6-skola i centrala Strömsund med omkring 200 elever. Förskoleklass till och med årskurs fem finns inne i själva Hedenvindskolan. Sjätteklassarna håller till på Gula skolan.

Information med anledning av covid-19

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och fortsätter att undvika större samlingar av barn, elever och personal, samt att blanda grupper av personer som normalt sett inte träffas. Personalen påminner om handtvätt, i den mån det är möjligt finns handsprit i lokalerna.

Om elev eller någon i elevens familj blir sjuk

Den som har symtom på förkylning, även milda, ska stanna hemma.

 

Följ Folkhälsomyndighetens rekommendationer:

Om du eller någon i familjen har blivit sjuk Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vad gäller i skolan från 29 september? Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Undvik fysiska besök hos oss

Ta helst kontakt via telefon eller mejl.

Kommunens samlade information

Kommunens samlade information om covid-19

Gula skolan, Strömsund.

Gula skolan, Strömsund.

Hos oss på Hedenvindskolan är eleven i centrum. Vi arbetar för att de ska få rätt stöd och nya kunskaper i takt med sin egen utveckling och mognad. Hos oss lär sig eleverna att ta ett ökat socialt ansvar både för egen del och för omgivningen, tillsammans med kamrater, vuxna och andra som de möter i och utanför skolan. Vi strävar mot att alla får utvecklas och lyckas med sitt skolarbete!

Glädje och studiero

Vi arbetar ständigt för att eleverna ska få känna glädje, trygghet och studiero. Hos oss får de möjlighet att vara sig själva, både i små och stora grupper. Under året har vi olika aktivitetsdagar där vi träffas i våra åldersblandade Vi-grupper, för att på så sätt stärka samarbete, glädje och trygghet på skolan.

En hjälp på vägen

Hedenvindskolans uppdrag är att hjälpa eleverna i sitt lärande , de ska ges möjlighet att inhämta och utveckla kunskaper och värden. Vi ska i samarbete med hemmen främja den personliga utvecklingen så att eleverna blir aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande personer och medborgare.

Viktigt med samarbete

Verksamheten på vår skola är präglad av omsorg om eleverna och av omtanke och generositet. Vårt uppdrag är att utbilda och fostra. Det handlar om att överföra och utveckla värden, traditioner, språk och kunskaper. Vi är ett stöd för familjerna i deras fostran och utveckling och därför är det viktigt att vi samarbetar.

Fredrik Jonsson, rektor Hedenvindskolan.

Välkommen!

Jag heter Fredrik Jonsson och är rektor på skolan.


Kontakta mig om du har några frågor.

Sjukanmälan

Vid sjukdom måste du som förälder eller vårdnadshavare meddela skolan. Ring helst innan dagens första lektion och varje dag ditt barn är sjukt.

 

Telefonnummer:

Anmäl frånvaro till respektive klasslärare.

Matsedel.

Kontakta oss

Hedenvindskolan

Västbygdsgatan 5

833 33 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: