Lyssna på sidan Lyssna

E-faktura till kommunen

Från och med april 2019 ska alla fakturor som skickas till offentlig myndighet vara i elektroniskt format, så kallad e-faktura.

Lagen gäller inte retroaktivt så för de fakturor som genereras av avtal upphandlade före 1 april 2019 gäller det fakturaformat som är avtalat tills att avtalet går ut.


En faktura i PDF-format som mejlas till kommunen räknas inte som e-faktura. En e-faktura är ett strukturerat elektroniskt format. Kontrollera med din leverantör av ekonomisystem om du har möjlighet att skicka e-faktura enligt nedanstående eller så ansluter du ditt företag till vår leverantörsportal.

E-handel

Strömsunds kommun använder e-handelssystemet Visma Proceedo. Har du avtal med oss och vill integrera order och e-faktura mot ditt eget affärssystem så hör av dig till oss så ordnar vi det.

Hur du skickar e-faktura till oss

Via PEPPOL

Strömsunds kommuns PEPPOL-adress är 0007:2120002486

Om ni inte kan skicka via PEPPOL

VAN-partner: Visma

Elektronisk adress till kommunen: 2120002486

GLN-nr: 7350143300004

Skickar du ett fåtal fakturor per år?

Då kan du skicka e-faktura till oss från Vismas Leverantörsportal. Är du inte registrerad i den kan du skicka ett mejl till oss på inköp enligt info nedan, så får du en länk för registrering. Det är gratis att registrerar sig i Leverantörsportalen.

Fakturareferens

Vid fakturering ska en referenskod om fem eller sex tecken i följd anges. Om inte beställaren uppgett denna kod så ska ni fråga efter den.


Är fakturan för ett abonnemang där det är återkommande samma summa som faktureras, ska abonnemangsnumret anges i fältet abonnemang.


Har du fått ett ordernummer från oss som börjar på "SK"? Då anger du det i fältet för ordernummer.

Kontakta oss

Strömsunds kommun

Box 500

833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: