Lyssna på sidan Lyssna

Medborgar­förslag

Alla som är folkbokförda i Strömsunds kommun kan lämna in ett medborgarförslag till kommunfullmäktige. Det ger dig möjlighet att påverka och förbättra den kommunala verksamheten. Ta chansen och delta i Strömsunds utveckling!

Vad kan medborgarförslaget handla om?

Du kan lämna förslag kring allt som rör kommunal verksamhet och som kommunen är ansvarig för. Du kan bara ta upp ett ämne per medborgarförslag.

Det förslag du lämnar ska ha en rubrik som talar om vad det handlar om samt utmynna i ett konkret förslag.

Vad får det inte handla om?

Enskilda myndighetsärenden eller ärenden som har odemokratisk eller rasistisk innebörd hanterar kommunfullmäktige inte som medborgarförslag. Ett förslag som uppenbart inte är ett kommunärende kan kommunfullmäktige avslå omedelbart.

Hur lämnar du ditt medborgarförslag?

Du kan lämna medborgarförslag på två sätt:

1. Via e-tjänst

2. Lämna till kommunkansliet eller skicka med post

Förslaget måste vara skriftlig och vara undertecknat av en eller flera kommuninvånare. Du ska ange namnförtydliganden, adress och telefonnummer.


Lämna medborgarförslaget till kommunkansliet på kommunkontoret i Strömsund eller skicka det till:

Strömsunds kommun

Kommunkansliet
Box 500
833 24 Strömsund

Märk förslaget med ”Medborgarförslag”.

När behandlar vi ditt medborgarförslag?

Kommunfullmäktige tar upp medborgarförslaget på närmaste sammanträde. Fullmäktige besvarar förslaget inom ett år.

Vi utreder förslaget

När ditt förslag har kommit till kommunen ser kanslisekreteraren till att fullmäktige tar upp det på kommande sammanträde. Där bestämmer fullmäktige om ditt förslag får ställas och vem som ska ta beslut om det. Fullmäktige kan välja att lämna ditt förslag till kommunstyrelsen eller en särskild nämnd för att den ska bereda och ta beslut i ärendet.

När rätt instans har berett ditt förslag får du en inbjudan till kommunfullmäktige som fattar beslut. Där får du också yttra dig.

Kontakta oss

Kommunfullmäktige

Box 500

833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

  • Carina Wiik
    Biträdande chef för kommunledningsförvaltningen
    0670-161 27

Senast ändrad/granskad: