Lyssna på sidan Lyssna

Företagsstöd, finansiering och rådgivning

Står du inför en utveckling av företagets verksamhet? Välkommen att kontakta enheten Näringsliv och utveckling för information och rådgivning om de olika företagsstöd och finansieringsmöjligheter som finns för ditt företag. Kom ihåg att kontakta oss innan du gör investeringen! Här presenterar vi några av de vanligaste företagsstöden.

Regionalt företagsstöd

Regionalt bidrag till företagsutveckling och regionalt investeringsstöd kan du söka till olika typer av investeringar som maskiner, byggnader, utrustning, produktutveckling, utbildning och informationskampanjer. Verksamhetens inriktning avgör bland annat möjligheten till stöd. Region Jämtland Härjedalen eller Tillväxtverket fattar beslut om stöd.

Läs mer om vilka regionalpolitiska stöd du kan söka på regionens webbplats Länk till annan webbplats.

Stöd till kommersiell service

Företag i serviceglesa områden kan få stöd för att de tillhandahåller ett utbud av nödvändig basservice, det vill säga i första hand livsmedel och drivmedel. Region Jämtland Härjedalen fattar beslut.

Läs mer om vilka stöd du kan söka till kommersiell service på regionens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Landsbygdsprogrammet

Det finns särskilda stöd till företag verksamma inom den gröna näringen men även till företag i andra branscher. Länsstyrelsen i Jämtlands län fattar beslut om stöd.

Läs mer om vilka stöd du kan söka i Landsbygdsprogramm Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.et Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Transportbidrag

Ett regionalpolitiskt stöd som ska ge viss kompensation för de extra kostnader som näringslivet i de fyra nordligaste länen har på grund av långa avstånd till marknaden. Stödet ska också stimulera till höjd förädlingsgrad i området. Tillväxtverket fattar beslut om stöd.

Läs mer om regler för transportstöd på Tillväxtverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Almi Företagspartner AB

Almi erbjuder rådgivning, lån och riskkapital i företagandets alla faser.

Läs mer om vad Almi kan hjälpa dig med Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Peak Region Science Park

Peak Region Science Park arbetar med att stötta innovation. Idéerna som finns i vårt län kan påverka Sverige och världen. Dessa idéer vill vi ge de bästa förutsättningarna för. Peak Region Science Park finns för dig och din idé!

Läs mer om vad du kan få hjälp av Peak Region Science Park Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Norrlandsfonden

Norrlandsfonden vänder sig till företag med tillväxtambitioner som är verksamma i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland, Jämtland eller Gävleborg. De finansierar såväl nyetableringar som utveckling och expansion i befintliga företag. Norrlandsfonden erbjuder både flexibla topplån, garantier och konvertibla skuldebrev. Målsättningen är att erbjuda flexibla och marknadsanpassade låneformer utgående från ditt företags specifika situation.

Läs mer på Norrlandsfondens hemsida Länk till annan webbplats.


Kontakta oss

Näringsliv och utveckling

Box 500, Storgatan 20

833 33 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: