Lyssna på sidan Lyssna

Taxa vatten och avlopp

Du betalar en fast grundavgift och en rörlig avgift för ditt kommunala vatten och avlopp. Här kan du se priserna för de avgifterna.

Vår målsättning är att med hög driftsäkerhet leverera vatten av god kvalitet, vi ska också omhänderta och rena avloppsvattnet på ett säkert sätt för våra  kunder. Det vill vi göra så ekonomiskt som möjligt eftersom vår verksamhet är helt avgiftsfinansierad.


Vatten- och avloppstaxa, avgift per fastighet

Avgift

Kronor

a) Fast grundavgift per år (inklusive moms)
1 694 kr
 b) Avgift per m³ levererat vatten
– varav vatten 45 % och avlopp 55 %
36 kr
c) För bostadsfastighet¹ och därmed jämställd fastighet
Fast avgift per år och byggnadsenhet (lägenhetsavgift)
– varav vatten 45 % och avlopp 55 % 
2 539 kr
d) För annan fastighet²
Fast avgift per år och påbörjad m² tomthyra
– varav vatten 45 % och avlopp 55 %
1,69 kr


¹ Bostadsfastighet är lägenheter, småhus och villor. Till bostadsfastighet räknas också de flesta verksamhetslokaler. För sådana verksamhetslokaler utgår en lägenhetsavgift (c) per 300 m² lokalyta. Avgift utgår med a, b och c.


² Annan fastighet: Industrifastighet, aktiva skogs- och jordbruksfastigheter. Avgift utgår med a, b och d.Schablonberäkning för fastigheter utan vattenmätare

Typ av boende

Antagen årsförbrukning, permanentboende
150 m³
Antagen årsförbrukning, fritidsboende
50 m³


Rinnande vatten vid diskbänk.

Taxan

Taxan är inklusive moms och indexuppräknas i januari varje år.

Kontakta oss

AVA-enheten

Box 500

833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: