På www.stromsund.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Google translate

X

Översätt sida

Använd Google Translate för att översätta webbplatsen. Strömsunds kommun tar inget ansvar för att översättningen blir korrekt.


Elevhälsans medicinska insats, EMI

Välkommen till skolsköterskan och skolläkaren. Det är vi som arbetar inom elevhälsans medicinska insats. Vi tar över efter barnhälsovården (BVC) när barnen börjar skolan, är elevernas företagshälsovård och erbjuder medicinska insatser enligt skollagen till alla barn och ungdomar från förskoleklass till årskurs 9.

Vårt fokus är att arbeta förebyggande och hälsofrämjande. Det gör vi genom möten utifrån behov med elever och deras vårdnadshavare. Vi genomför klassbesök och/eller gruppverksamhet kring till exempel puberteten, sömn, stress, kost, fysisk aktivitet, alkohol och tobak. I skolans förbättrings- och utvecklingsarbete bidrar vi med ett hälsoperspektiv.

 

Kom ihåg att det är du som förälder eller vårdnadshavare som informerar skolans personal om det finns något som de behöver känna till om ditt barns hälsa.

Skolsköterskor

Kontaktuppgifter till skolsköterskorna finns under respektive skolas webbplats.

Öppen mottagning

På skolsköterskans öppna mottagning finns möjlighet till rådgivning, enklare sjukvård och samtal. Vid behov hänvisar vi vidare till skolans kurator eller primärvården.

Hälsobesök

Vi erbjuder eleverna hälsobesök under åren i grundskolan. Besöket består av ett samtal utifrån enkät- och hälsouppgifter. Vi gör också ett antal kontroller.


ÅrskursKontroll
FörskoleklassLängd, vikt, syn och hörsel.
Årskurs 2Längd och vikt.
Årkurs 4Längd, vikt och ryggundersökning.
Årskurs 7Längd, vikt och ryggundersökning.

Skolläkarmottagning

Skolläkaren har mottagning på skolan efter behov. Tid till skolläkaren går att boka via skolsköterskan.

Vaccinationer

Vi erbjuder vaccinationer enligt Folkhälsomyndighetens vaccinationsprogram.

 
ÅrskursVaccination mot
Årskurs 2Mässling, påssjuka, röda hund.
Årskurs 5Humant papillom virus (HPV), endast till flickor.
Årskurs 8Difteri, stelkramp, kikhosta.

Elevhälsoteam

Skolsköterska och skolläkare bidrar  med den medicinska kompetensen i skolans elevhälsoteam.

 

Undrar du över något, är missnöjd med den vård eller det bemötande du fått kontakta i första hand aktuell skolsköterska eller skolläkare. Du kan även kontakta  medicinskt ledningsansvarig för elevhälsans medicinska insats. Kontakt uppgifter finner du längre ner på sidan.

Om löss i skolan

Förekomsten av huvudlöss är störst när skolan börjar. Om du som förälder eller vårdnadshavare luskammar ditt barn vid terminsstart går det att tidigt upptäcka lössen. Det gör att spridningen inte blir så omfattande.

 

Kom ihåg att informera fall av löss till skolans personal.

Kontakta oss

Elevhälsan

Box 500

833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

  • Mariana Larsson
    Medicinskt ledningsansvarig
    0644-64 20 46
  • Lars Thorin
    Chef för barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen
    0670-162 96

Senast ändrad/granskad: 23 november 2018