Lyssna på sidan Lyssna

Elevhälsans medicinska insats, EMI

Välkommen till skolsköterskan och skolläkaren. Det är vi som arbetar inom elevhälsans medicinska insats. Vi tar över efter barnhälsovården (BVC) när barnen börjar skolan, är elevernas företagshälsovård och erbjuder medicinska insatser enligt skollagen till alla barn och ungdomar från förskoleklass till årskurs 9.

Vårt fokus är att arbeta förebyggande och hälsofrämjande. Det gör vi genom möten utifrån behov med elever och deras vårdnadshavare. Vi genomför klassbesök och/eller gruppverksamhet kring till exempel puberteten, sömn, stress, kost, fysisk aktivitet, alkohol och tobak. I skolans förbättrings- och utvecklingsarbete bidrar vi med ett hälsoperspektiv.


Kom ihåg att det är du som förälder eller vårdnadshavare som informerar skolans personal om det finns något som de behöver känna till om ditt barns hälsa.

Skolsköterskor

Kontaktuppgifter till skolsköterskorna finns under respektive skolas webbplats.

Vaccinationer

Vi erbjuder vaccinationer enligt Folkhälsomyndighetens vaccinationsprogram. Från och med augusti 2020 erbjuds alla barn i årskurs 5 vaccination mot HPV i skolan. Endast flickor har erbjudits detta tidigare. För pojkar gäller detta pojkar födda 2009 och senare.


ÅrskursVaccination mot
Årskurs 2Mässling, påssjuka, röda hund (MPR)
Årskurs 5Humant papillom virus (HPV)
Årskurs 8Difteri, stelkramp, kikhosta (DTP)

Samtycke till vaccination

Har ni fått ett meddelande hem från skolsköterskan att det är dags för vaccination för ert barn. Då behöver ni lämna ett samtycke till vaccinationen. Detta går att göra digitalt. Samtycket signeras med hjälp av e-legitimation.

Så här skaffar du e-legitimation Länk till annan webbplats.


Är ni två vårdnadshavare behöver ni skicka in varsitt samtycke.

E-tjänst: Samtycke för vaccination årskurs 2 (MPR) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

E-tjänst: Samtycke för vaccination årskurs 5 (HPV) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

E-tjänst: Samtycke för vaccination årskurs 8 (DTP) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Saknar ni e-legitimation kan ni istället lämna in en samtyckesblankett.

Hälsobesök

Vi erbjuder eleverna hälsobesök under åren i grundskolan. Besöket består av ett samtal utifrån enkät- och hälsouppgifter. Vi gör också ett antal kontroller.


ÅrskursKontroll
FörskoleklassLängd, vikt, syn och hörsel.
Årskurs 2Längd och vikt.
Årskurs 4Längd, vikt och ryggundersökning.
Årskurs 7Längd, vikt och ryggundersökning.


Öppen mottagning

På skolsköterskans öppna mottagning finns möjlighet till rådgivning, enklare sjukvård och samtal. Vid behov hänvisar vi vidare till skolans kurator eller primärvården.

Skolläkarmottagning

Skolläkaren har mottagning på skolan efter behov. Tid till skolläkaren går att boka via skolsköterskan.

Elevhälsoteam

Skolsköterska och skolläkare bidrar  med den medicinska kompetensen i skolans elevhälsoteam.


Undrar du över något, är missnöjd med den vård eller det bemötande du fått kontakta i första hand aktuell skolsköterska eller skolläkare. Du kan även kontakta Fredrik Jonsson, elevhälsochef. Kontaktuppgifter finner du i Kontakta oss-rutan.

Om löss i skolan

Förekomsten av huvudlöss är störst när skolan börjar.


Om du som förälder eller vårdnads­havare luskammar ditt barn vid terminsstart går det att tidigt upptäcka lössen. Det gör att spridningen inte blir så omfattande.


Kom ihåg att informera fall av löss till skolans personal.

Medicinsk SYV

Inför ditt studie- och yrkesval i årskurs 9 har du möjlighet att ta kontakt med skol­sköters­kan.


Har du någon kronisk sjukdom exempelvis astma, allergi, diabetes eller nedsatt syn eller hörsel? Då är det viktigt att du berättar det för studie- och yrkesväg­ledaren.


Är du osäker på om ditt hälsotillstånd påverkar ditt studie- och yrkesval ta kontakt med din skolsköterska för råd.


Detta för att du inte ska behöva avbryta dina studier eller avstå ett studie- och yrkesval för att du tror att ditt hälsotillstånd är ett hinder.

Kontakta oss

Elevhälsan

Box 500

833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: