Lyssna på sidan Lyssna

Personal Rotnäsets förskola

Förebyggande arbete

Personalen ska

  • Vara goda förebilder
  • Visa i ord och handling att alla är lika mycket värda
  • Behandla barn och varandra som vi själva vill bli behandlade
  • Prata med varandra, inte om varandra
  • Prata med barnen om hur man ska vara mot varandra (kompissamtal)
  • Uppmuntra positivt beteende hos barnen
  • Stärka barnens förmåga att säga ifrån
  • Ta barnens konflikter på allvar. Vi skuldbelägger inte barnen utan hjälper dem att hitta alternativa lösningar

Mejl till personalen

Om du vill kontakta personalen på förskolan via mejl är adressen: fornamn.efternamn@stromsund.se men utan å, ä, ö och accenter. Ersätt alla mellanslag med en punkt.


Personal på Rotnäsets förskola

Namn

Titel

Amanda Persson

Förskollärare, Ekorren

Anneli Lindberg

Barnskötare, Ekorren

Merja Ahola

Barnskötare, Ekorren

Oscar Herlitz

Förskollärare, Haren

Boel Lindblom

Barnskötare, Haren

Karolina Jönsson

Barnskötare, Haren

Sandra Norberg

Förskollärare, Skogsmusen

Vaino Brännström

Barnskötare, Skogsmusen

Nisen Nasra

Barnskötare, Skogsmusen

Anneli Lind

Förskollärare, Ugglan

Annika Moberg

Barnskötare, Ugglan

Emily Henriksson

Barnskötare, Ugglan

Charlotte Bergqvist

Barnskötare, Ugglan

Pim Chanthakhat

Barnskötare, kök


Kontakta oss

Rotnäsets förskola

Lagmansgatan 58

833 31 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: