Lyssna på sidan Lyssna
Affischbild.

Vålds­bejakande extremism

Våldsbejakande extremism (VBE) är ett samlingsbegrepp för rörelser, ideologier eller miljöer som inte accepterar en demokratisk samhällsordning och som främjar våld för att uppnå ett ideologiskt mål.

Center mot våldsbejakande extremism

Den 1 januari 2018 startade det nya centret som från i huvudsak kriminalpolitiska utgångspunkter ska stärka och utveckla det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism. Centret kommer att utveckla det kunskapsbaserade och sektorsövergripande arbetet på nationell, regional och lokal nivå.

Att förebygga våldsbejakande extremism

Att förebygga förekomsten av våldsbejakande extremism är av avgörande betydelse för att förhindra att odemokratiska krafter får fäste i samhället. För att göra det krävs ett bra och långsiktigt samarbete mellan de aktörer som på olika sätt berörs av frågan.

Arbetet i Strömsunds kommun

Kommunen har ett ansvar att värna demokratin mot våldsbejakande extremism. Strömsunds kommuns plan för det arbetet syftar till ett långsiktigt förebyggande arbete i samverkan mellan olika aktörer, där alla kommunens invånare är målgrupp.


En grupp bestående av representanter från olika verksamheter möts regelbundet för att stödja det förebyggande arbetet i kommunen.


Har du frågor eller funderingar kring radikalisering och våldsbejakande extremism?

Hör då av dig till den lokala VBE-gruppen genom att mejla till fvbe(a)stromsund.se. Du kan mejla direkt genom att klicka på Lokala VBE-gruppen i Kontakta oss-rutan längst ner på sidan.

Stöd och råd

Känner du någon som aktiv i en vålds­bejakande extremistisk rörelse? Eller är du orolig att en anhörig är i riskzonen? 


Rädda Barnens orostelefon 020-100 200 finns för dig som är orolig för någon som dras till en våldsam ideologi eller rörelse.

Rädda Barnens orostelefon Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Mejla till till den lokala VBE-gruppen via formuläret i Kontakta oss-rutan.

Kontakta oss

Strömsunds kommun

Box 500

833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: